Kongsvinger kommune strammer inn ytterligere på koronatiltak, og dette berører blant annet breddeidretten for barn og unge

Kommunen svarer på de lokale innstrammingene

Kongsvinger kommune har fredag sendt ut en pressemelding med forklaring på hvorfor de velger å stramme ytterligere inn fra de nasjonale tiltakene.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag kom beskjeden om at kommunen besluttet lokale tiltak i tillegg til de nasjonale retningslinjene.

De lokale tiltakene, gjeldende fra 6. november til og med 15. november, er som følger:

  • Stans i all breddeidrett for barn og unge under 20 år
  • Ved bruk av kollektivtransport og taxi, inkludert skoleskyss anbefales bruk av munnbind der tilstrekkelig avstand ikke kan opprettholdes. Gjelder for alle over 12 år.

Saken forsetter

Kommunen skriver i en pressemelding fredag ettermiddag at de har fått mange spørsmål på hvorfor de har valgt å stanse breddeidretten for barn og unge under 20 år.

De ønsker nå å presisere bakgrunnen for valg av tiltak. Les pressemeldingen fra kommunen her:

Koronasmitten sprer seg raskt, og vi befinner oss i en bo- og arbeidsregion med stor smittespredning. Vi mener det er svært viktig å sette inn tiltak raskt for å begrense spredning til vår kommune. Vi må i størst mulig grad forhindre nedstenging av barnehager og skoler, fordi dette er den viktigste arenaen for barn og unge. I tillegg så vet vi dette:

  • Kongsvinger kommune er en del av en region som er i rød sone, flere av våre nærmeste nabokommuner har et betydelig antall barn og unge som sitter i karantene og/eller isolasjon som følge av Covid-19. Det er viktig at vi bidrar til å redusere smittetrykket og at vi står sammen som region. En midlertidig stopp frem til 15.11 kan være et viktig bidrag i å stoppe smittekjedene.
  • Per nå er 60 % av smitten ukjent, det vil si at man ikke kjenner smitteveien ennå. I flere av regions- kommunene er flesteparten av de smittede barn og unge under 20 år. Denne gruppen har ofte lite symptomer.
  • Breddeidretten i Kongsvinger har barn og unge på tvers av skoler og kohorter, og på tvers av kommuner. Dette øker desto eldre ungdommene blir og det er ikke uvanlig at de krysser kommunegrenser og reiser lengre for å delta på treninger. Vi har ungdom og barn som reiser ut av vår kommune, og tilsvarende barn og ungdom fra andre kommuner som kommer til trening i Kongsvinger.
  • Flere idrettslag iverksatte selv tiltak hvor barn fra enkeltkommuner midlertidig ble ekskludert fra deltagelse – det var derfor behov for å lage felles retningslinjer.
  • I breddeidretten for voksne er det fremdeles krav om 1 meters regelen, men for barn og unge er det gjort unntak for dette, som medfører tett kontakt.

Vi mener at dette tiltaket vil bidra til at vi i størst mulig grad kan opprettholde driften av barnehager og skoler - en arena som særlig de sårbare barna og ungdommene er i behov av.

Vi understreker at dette er et midlertidig tiltak som varer i 10 dager, og vi håper og tror at vi i løpet av disse dagene vil ha god nok oversikt og kontroll på smittesituasjonen slik at tilbudet kan åpnes igjen.

Vi skjønner godt at dette engasjerer, men tror samtidig at det er forståelse for tiltaket, sett i lys av alvoret en økt smittesituasjon kan medføre.

Til slutt vil vi oppfordrer alle til å følge den nasjonale anbefalingen om å holde seg mest mulig hjemme og ha minst mulig sosial kontakt med andre i tiden fremover.

Powered by Labrador CMS