47 personer har fått påvist koronasmitte på én uke - Kommunen opplever økende grad av kontroll

Publisert Sist oppdatert

Søndag kveld skriver Kongsvinger kommune i en pressemelding at de opplever økende grad av kontroll på smitten, selv om det fremdeles er høy smitte av Covid-19 i Kongsvinger.

Totalt har 47 fått påvist koronasmitte siden søndag 22.11.2020. Anslagsvis 1.000 personer er i karantene. Testing og smittesporing utføres fortløpende.

— Av de åtte nye tilfellene som har kommet siden lørdag sitter syv allerede i karantene og den siste har kjent smittevei, skriver kommunen.

Det er i løpet av den siste uken gjennomført testing av om lag 750 personer i Kongsvinger kommune. I morgen skal ytterligere 600 elever og ansatte ved Kongsvinger ungdomsskole testes.

Krisestaben har søndag kveld vurdert om det skal settes inn ytterligere lokale tiltak for å begrense smitten, men opplever at tiltakene som er satt inn treffer godt. Det gjøres fortløpende vurderinger av om det er behov for å sette inn nye lokale tiltak.

Oversikt over gjeldende tiltak i Kongsvinger kommune finner du under.

Kommunen vil presisere at de lokale tiltakene gjelder i tillegg til de nasjonale tiltakene. Kommunen har gjort en gjennomgang av tiltakene med FHI som støtter kommunens tiltak.

Skole

 • Kongsvinger ungdomsskole
  Hele Kongsvinger ungdomsskole er i karantene og det avholdes hjemmeskole. Karantenetiden varer frem til og med 04.12.2020.
 • Vennersberg skole
  Hele 3. trinn og noen enkeltelever på Vennersberg skole er i karantene. Karantenetiden varer frem til og med 04.12.2020. Det avholdes hjemmeskole for 3. og 4. trinn.
 • Marikollen skole
  Hele Marikollen skole er i karantene og det avholdes hjemmeskole. Alle elevene er testet og det har ikke har kommet flere positive tilfeller (ikke smitte). Vi minner om at negativ test ikke opphører karantenetiden.
 • Sentrum videregående skole
  Flere klasser er i karantene. Alle nærkontakter er testet.

Helse og institusjoner

 • Tiltak ved Holt HDO Som et føre-var-prinsipp er det innført besøkstopp ved Holt HDO frem til 04.12.2020. Alle aktuelle pårørende er informert. Alle prøver som er tatt av beboere og medarbeidere er negative (ikke smitte). Det anbefales sterkt at beboere oppholder seg mest mulig hjemme.
 • Tiltak ved Roverudhjemmet Som et føre-var-prinsipp er det innført besøkstopp ved Roverudhjemmet inntil videre. En medarbeider som allerede var satt i karantene har testet positivt. Kommunal akutt døgnplass (KAD) forventes å gjenåpne tirsdag.
 • Tiltak ved Langelandhjemmet Som et føre-var-prinsipp er det innført besøkstopp ved to avdelinger ved Langelandhjemmet inntil videre.
 • Andre tiltak ved helse og institusjoner: Som en konsekvens av smitteutbruddet har Kongsvinger kommune sett seg nødt til å stanse praksisordning/praksiselever innenfor helsefag fram til nyttår. Sykepleierstudenter bidrar fremdeles.
 • Som et kortvarig tiltak er det innført bruk av munnbind for alle ansatte i helsetjenesten.

Breddeidrett og fritidsaktiviteter

 • Det er i samråd med Idrettsrådet besluttet at alle treninger, samt alle kamper og konkurransevirksomhet for barn, ungdom og voksne stopper fram til 06.12.2020. Lokal forskrift innføres med virkning fra i dag. Henvendelser vedr. breddeidrett kan rettes til korona@kongsvinger.kommune.no og vil bli besvart på virkedag.
 • Det oppfordres sterkt å utsette all annen fritidsaktivitet frem til og med 06.12.2020.

  Bruk av munnbind
 • Det anbefales bruk av munnbind på kollektivtrafikk for alle over 12 år og der det ikke er mulig å holde 1 meter avstand. Dette inkluderer også skoleskyss.
 • Det anbefales videre bruk av munnbind på steder der det ikke er mulig å holde en meters avstand. Det er viktig at man ikke senker terskelen for de grunnleggende smittevernrådene ved bruk av munnbind.

Ellers minner kommunen også om følgende:

 • Hold avstand
 • Ha god hånd- og hostehygiene
 • Holde seg hjemme når man er syk
 • Begrens antall nærkontakter
 • Hold dere mest mulig hjemme.
 • Ha minst mulig sosial kontakt med andre.

Har du symptomer på du teste deg. Kommunen opplyser om at de har god testkapasitet, og svar foreligger innen 1-3 dager.

Powered by Labrador CMS