Det er to helsesykepleiere knyttet til Kongsvinger ungdomsskole. En tas ut av skolen og inn i arbeidet med vaksineringen.
Det er to helsesykepleiere knyttet til Kongsvinger ungdomsskole. En tas ut av skolen og inn i arbeidet med vaksineringen.

Tilgangen på helsesykepleiere skal bli mest mulig forutsigbar

Rådmannen forstår bekymringen, i det som er en balansegang med å opprettholde tilbud til barn og unge samtidig som helsesykepleiere trengs i vaksineringen. Han mener tilbudet ved skolene opprettholdes.

Publisert Sist oppdatert

Rådmann Lars Andreas Uglem orienterte om koronasituasjonen under onsdagens formannskapsmøte. Der ble også helsesykepleiere, som skal brukes i vaksineringen av befolkningen, et tema.

Mitt Kongsvinger skrev tirsdag om at Kongsvinger ungdomsskole (KUSK) mister en av sine helsesykepleiere til vaksinasjonen.

— Det er en viktig yrkesgruppe og vi står i spenn: Det er ønske om å ivareta barn og unge samtidig som vi har behov for helsesykepleiernes kompetanse i koronaarbeidet. Det går på testing, smittesporing og vaksinasjon, samtidig som de skal følge opp alle sine oppgaver i skolehelsetjenesten. Dette har vært et hyppig tema i krisestaben, og det er lagt ned et stort arbeid for å organisere dette på en god måte.

— Helsesykepleierne selv har lagt ned mye jobb i å opprettholde tilbud så godt det lar seg gjøre, både med arbeid på skolen og knyttet opp mot arbeidet i pandemien. De har hatt lange dager, mange av våre helsesykepleiere har lagt ned et et enormt arbeid her.

Uglem viser til at alle skoler i Kongsvinger i dag har tilstedeværende helsesykepleiere i henhold til de anbefalingene som gis av Helsedirektoratet.

Må gå informasjon ut til ungdommen

— For å ta KUSK spesifikt, så har de hatt god tilgang på helsesykepleiere, noe som har vært bra for ungdomsskolen. Det er en helsesykepleier ansatt i fulltid og en stilling nesten i fulltid, i tillegg til ergo- og fysioterapeut. Anbefalingen fra helsedirektoratet, for en skole på KUSK sin størrelse, er én helsesykepleier. Her har tilbudet vært over det som er anbefalt. Nå tar vi deler av den andre stillingen ut her og inn i deler av pandemiarbeidet.

Rådmann viser til at helsesykepleier har kompetanse som vanskelig lar seg rekruttere på kort sikt.

— Jeg skjønner bekymringen og ser utfordringen som ligger i dette. Men vi mener at vi selv i denne situasjonen klarer å dekke begge behov godt.

Rektor Jørgen Bo Gundersen sa til Mitt Kongsvinger tirsdag at skolen er bekymret for om helsesykepleieren vil være ute av skolens tjeneste lenge. Bare halv kapasitet i tilbudet vil gi et adskillig dårligere tilbud til barn og ungdom, mener han.

Varaordfører Eli Wathne (H) fulgte opp med å spørre hvordan kommunen gir informasjon om dette til elevene, slik at de ikke opplever å komme til en lukket dør.

— Vi har fått gode innspill fra Ungdomsrådet, om at vi i større grad må informere ungdommen. Tilgangen på helsesykepleiere og tidspunkt for når de er til stede på skolen skal bli mest mulig forutsigbart for skolene. Tidspunkt for når helsesykepleierne er til stede skal være tydelig overfor skole, rektor og ikke minst for ungdommen, sier rådmann som viser til at kommunelegen har møter med rektorgruppen.

Ordfører Margrethe Haarr (Sp) avsluttet med å takke for Ungdomsrådets deltagelser på kommunens krisestabmøter. Tilbakemeldinger de får, tar de med seg i det videre arbeidet, sier hun.

— Sist Ungdomsrådet deltok, ga de tilbakemeldinger på at de opplever hverdagen som veldig uforutsigbar. Vår utfordring er å prøve å skape forutsigbarhet i det som er en veldig uforutsigbar hverdag. Det er å skape mest mulig stabilitet i de tjenestene som vi har, særlig innenfor skole, og skjerme barn og unge når det gjelder tiltakene. Dette er en balansegang, som rådmannen er inne på, det handler om tilgang på kompetanse og ansatte til å gjennomføre de oppgavene vi er pålagt. Dette er en balansegang vi gjør vurderinger på kontinuerlig.

Powered by Labrador CMS