Fra venstre avdelingsleder produksjon Ole Kenneth Olsen, vedlikeholdsansvarlig Geir Trøhaugen og fabrikksjef Thor-Egil Einarsrud viser hvor det nye produksjonsanlegget skal monteres.
Fra venstre avdelingsleder produksjon Ole Kenneth Olsen, vedlikeholdsansvarlig Geir Trøhaugen og fabrikksjef Thor-Egil Einarsrud viser hvor det nye produksjonsanlegget skal monteres.

Contiga investerer for fremtiden

Ved Contigas fabrikk på Roverud blir deler av det gamle produksjonsanlegget fra 2000-tallet montert ned i disse dager, til fordel for et nytt anlegg. Investeringen ligger på i størrelsesorden 12-14 millioner kroner og vil bidra til økt effektivisering, mindre manuelt arbeid, samt å bidra til økt sikkerhet for de ansatte.

Publisert

Ved fabrikken på Roverud gjøres det i disse dager klart for montering av et nytt produksjonsanlegg som vil kunne øke produktiviteten med 30-40 prosent.

Det nye produksjonsanlegget vil ta over en del arbeidsoppgaver som i dag gjøres manuelt. Fabrikksjef Thor-Egil Einarsrud er fornøyd med investeringen som gjøres.

Økt sikkerhet og økt produktivitet

— Det vil gi oss en økt produktivitet, vi vil kunne redusere de manuelle arbeidsoppgavene med kanskje 70-80 prosent og det bidrar til økt sikkerhet for de ansatte på fabrikken. Med den nye roboten på plass vil vi kunne redusere bruk av manuelle skjære og slipeverktøy, i tillegg bidrar den til mindre støv og støy, sier Thor-Egil Einarsrud.

Investeringen er den største som er gjort hos Contiga på Roverud på mange år, og ligger på i størrelsesorden 12-14 millioner kroner.

— Den viser at eieren har tro på oss, og med denne investeringen sikrer vi arbeidsplasser på Roverud, forteller Einarsrud.

Det nye anlegget består blant annet av en robot som kutter og skjærer både med plasma og gass. Alt av tegninger overføres direkte til roboten som så kutter og borer etter de målene som er oppgitt.

— Dette vil bidra til å eliminere feilkilder, forteller Einarsrud.

I dag bruker Contiga på Roverud cirka 2.500 tonn tonn årlig i sin produksjon av stålelementer. Med det nye produksjonsanlegget i drift vil det være mulig å produsere elementer av hele 4.000 tonn med dagens bemanning.

Det gamle anlegget fra 2000-tallet er nedmontert, og inn skal nytt utstyr som bidrar til økt produktivitet og sikkerhet.
Det gamle anlegget fra 2000-tallet er nedmontert, og inn skal nytt utstyr som bidrar til økt produktivitet og sikkerhet.

Leveranseutfordringer grunnet korona

Anlegget leveres av samme produsent som også har levert dagens maskin. Produksjonen av maskinen gjøres i Italia, noe som har skapt utfordringer på grunn av koronapandemien. Egentlig skulle maskinen leveres før jul, men på grunn av koronarestriksjoner er leveransen utsatt til i slutten av januar.

Den gamle saga som har gjort sitt skal byttes ut.
Den gamle saga som har gjort sitt skal byttes ut.

— Montører fra fabrikken vil komme til Norge ganske snart for å gå i karantene før de kommer hit for å montere sammen anlegget. Den prosessen vil ta cirka seks uker med montering og opplæring sier Einarsrud.

Opprinnelig skulle noen av Contigas ansatte ned til Italia på opplæring, men dette flyttes nå til digital opplæring samt undervisning av produsentens montører på Roverud.

Automatisering gir behov for annen kompetanse

Den nye maskinen er et steg i retning av mer automatisering, og behovet for annen type kompetanse vil øke.

— Jo lenger man kommer med automatisering, jo større blir behovet for andre typer kompetanse, i tillegg til det tradisjonelle sveis og platearbeid fagarbeidet, sier Einarsrud.

Fabrikksjef ved Contiga på Roverud, Thor-Egil Einarsrud gleder seg til å få på plass nytt produksjonsanlegg
Fabrikksjef ved Contiga på Roverud, Thor-Egil Einarsrud gleder seg til å få på plass nytt produksjonsanlegg

Fabrikken på Roverud har som mål å ha inne to lærlinger til enhver tid. Dette har vist seg å være utfordrende i den siste tida.

— Det er synd at vi ikke klarer å rekruttere lokale lærlinger som er en av våre viktigste rekrutteringskanaler.

Tidligere har lærlinger fått fast arbeid etter endt læretid ved Contiga på Roverud.

Powered by Labrador CMS