Debatt

Bjørn Johansen, leder i Miljøpartiet De Grønne i Kongsvinger
Bjørn Johansen, leder i Miljøpartiet De Grønne i Kongsvinger

Byutvikling ja, men ikke i byparken!

Bjørn Johansen

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Miljøpartiet De Grønne i Kongsvinger

Byutvikling er viktig for at Kongsvinger skal kunne vokse og tilpasse seg til nye behov og endringer i samfunnet. Et sentrumshotell vil utvilsomt være et positivt tilskudd til byen vår og tilby et sted for besøkende å overnatte, samtidig som det skaper nye arbeidsplasser og stimulerer lokal økonomi. Men la oss tenke grundig gjennom hvor et slikt hotell bør plasseres. Byens park er kanskje ikke det rette stedet for et slikt prosjekt?

Et hotell i byparken ville bety at et betydelig grøntområde blir ofret for byutvikling. Byparker er viktige for trivsel, rekreasjon og miljø, og de er verdsatt av innbyggerne som et pusterom i en urban hverdag. Å bygge et hotell her vil kunne forringe parkens verdi som et fellesgode og sted for rekreasjon for både dagens og ikke minst for de fremtidige generasjoner. I løpet av de neste tiårene vil nok Kongsvinger sentrum være betydelig mer urbanisert enn i dag.

Arkitekttegningene til hotellet er virkelig flotte, men vi må også tenke på hvordan det vil påvirke bymiljøet. Et syv etasjer høyt hotell vil ruve over alt annet i området og potensielt skape en ubalanse i bybildet. Det er en grunn til at området er regulert med en betydelig lavere maksimalhøyde. Videre er det uavklarte trafikkutfordringer knyttet til prosjektet, som gjestende busser og vareleveranser. Slik prosjektet framstår nå, vil det kunne bli store trafikale utfordringer utenfor dette hotellet.

Bane NOR har nå gått ut og sagt at de vurderer å bygge et hotell på Jernbaneplassen. Tomta har de allerede kjøpt. Et sentrumshotell i nærheten av jernbanestasjonen virker langt mer egnet. Dette området vil i løpet av de neste årene gjennomgå betydelige oppgraderinger med nye bygg og fasiliteter, og et hotell vil passe godt inn her. Trafikkutfordringene vil være langt mindre, da området allerede er et veletablert trafikknutepunkt. Ikke minst viser dette at et nytt sentrumshotell slett ikke er nødt til å måtte ligge i byparken, slik utbyggerne der har konkludert med at det må.

Vi må tenke oss nøye om før vi tar en beslutning som vil påvirke byens utvikling i lang tid fremover. Et nytt sentrumshotell i Kongsvinger er en spennende mulighet. Byutvikling og bevaring av byparken trenger ikke å være motstridende interesser, men vi må finne en balanse mellom dem. Det er viktig at vi tar vare på den historiske og kulturelle arven som byparken representerer, samtidig som vi ser fremover og utvikler byen vår på en bærekraftig og ansvarlig måte.

Det nye anlegget i Byparken kan potensielt gi et stort løft for området, og det kan være vanskelig å gå totalt imot det. Men det er også mulig å utvikle området uten å avgi det til private. Om vi gjør det nå, vil det for all fremtid være umulig å ta det tilbake som bypark. Hele denne prosessen viser vel kanskje at kommunen bør legge litt i å utvikle den delen av Byparken, slik at den blir mer attraktiv.

Byutvikling ja, men ikke i byparken. La oss jobbe for en bedre og godt balansert fremtid for Kongsvinger, hvor vi kombinerer vekst og bevaring av grønne områder. La oss omfavne muligheten for et nytt hotell, men ikke la det gå på bekostning av byens beste. Området rundt jernbanestasjonen gir oss en slik mulighet, hvor vi kan nyte godt av et sentrumshotell uten å ofre byparken og dens verdi for samfunnet.

Politikerne og innbyggerne i Kongsvinger oppfordres til å tenke langsiktig og handle i tråd med både byens kulturelle arv og behovet for vekst og modernisering. Vi kan sørge for at Kongsvinger utvikles på en måte som ivaretar både dagens og fremtidige generasjoners interesser og behov. Det nye hotellet kan bli et stolt symbol for byens fremgang, men la oss sørge for at det også er et symbol for vår evne til å balansere utvikling og bevaring av det som gjør Kongsvinger til et godt sted å være.

Vi behøver en byutvikling som er ansvarlig, bærekraftig og respektfull overfor Kongsvingers arv og identitet – og ikke minst overfor kommende generasjoner.

Powered by Labrador CMS