Slik var den første skissen fra utbyggerne, da prosjektet med et nytt sentrumshotell ble presentert for politikerne i 2018.

Ny plan for byhotellet i januar

Men noen bygarasje blir det neppe i dette prosjektet.

Publisert Sist oppdatert

Det har en stund vært stille omkring planene om et nytt byhotell i nærheten av byparken i sentrum. Nå legges det opp til et møte i januar, der utbyggerne vil vise nye illustrasjoner på hvordan hotellet er tenkt utformet. Men noen ny bygarasje i tilknytning til hotellet virker ikke spesielt realistisk.

Kommunalsjef Rune Lund hadde flere saker på sin informasjonsblokk til politikerne i formannskapet denne uka. Planene om et nytt konferanse- og kinohotell i sentrum var et av prosjektene Lund orienterte om denne mandagen.

Senest forrige uke ble det avholdt et nytt møte mellom de private utbyggerne og administrasjonen i kommunen. Lund kunne fortelle at det i planen nå ligger inne fire nye kinosaler i i kulturbygget langs Teatergata, mens det diskuteres utnyttelse av en felles hotellkonferanse- og kultursal i kulturbyggets 2. etasje.

Flere politikere minnet om at de er opptatt av den fleksibilitet denne utbyggingen vil kunne sikre kommunens brukere. Lund informerte om at det legges opp til en politisk sak om kultur fasiliteter før påske.

Mens det tidligere har vært mye omtalt ønsker og planer om bygging av en ny bygarasje under et slikt hotell, var ikke Lund like optimistisk på realismen i dette nå:

— Bygging av en slik garasje vil være et stort økonomisk løft, og for både kommunen og de som ønsker å få realisert hotellplanene vil en slik garasje være vanskelig å gjennomføre med de økonomiske rammer som er lagt til grunn, mente Lund.

Planen er nå at utbyggerne inviteres til å orientere i et politisk møte i januar, der de vil legge fram nye illustrasjoner på hotellplanens visuelle utforming.

— En eventuell utbygging av bygarasje vil selvsagt være en del av det politikerne vil måtte ta stilling til når saken kommer til politisk behandling, sier Lund.

Powered by Labrador CMS