Debatt

Før og etter? Til venstre: slik skogen ser ut i dag. Til høyre: Forslag til hvordan en park i Sykehusskogen kan se ut. Sykehusskogen er omtrent 57 mål stor. Ved å bruke eksisterende stier som nye gangveier åpner det seg to naturlige felt til å bruke som eng, som vil utgjøre ca. 15 mål.
Før og etter? Til venstre: slik skogen ser ut i dag. Til høyre: Forslag til hvordan en park i Sykehusskogen kan se ut. Sykehusskogen er omtrent 57 mål stor. Ved å bruke eksisterende stier som nye gangveier åpner det seg to naturlige felt til å bruke som eng, som vil utgjøre ca. 15 mål.

Byhotell i bytte mot park i Sykehusskogen

Oskar Aanmoen

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning

Som nylig tilflytter til Kongsvinger by må jeg først og fremst få rose byen. Jeg har ikke angret et sekund på at jeg flyttet hit. Tvert imot har jeg heller oppdaget enda flere fordeler med byen enn jeg visste om før jeg kom hit.

Likevel, som nylig innflytter har jeg også sett byen og debatten om by-hotellet fra utsiden. En skikkelig by trenger et skikkelig sentrumshotell og i mitt hode er det å bruke en liten del av byparken til det en særdeles liten pris å betale med tanke på de økonomiske og kulturelle fordelene et slikt bygg vil medføre.

Etter å ha gått tur gjennom Sykehusskogen er jeg heller litt overrasket over hvorfor man ikke har sett på mulighetene for å ta denne skogen i mer aktivt bruk. Spesielt om det forhåpentligvis blir hotell i byparken, burde Sykehusskogen kunne fungere som et nytt og bedre park-område. Å gjøre Sykehusskogen enda mer tilgjengelig for allmenheten vil uansett være utelukkende positivt, både for sykehusets pasienter, byens innbyggere, barn ved nærliggende barnehage og skole samt turister. Også uavhengig om byparken blir brukt til hotellet eller ikke. En slik park vil gjøre park-livet enda mer tilgengelig for en større andel av byens nåværende og fremtidige befolkning.

Dette området er såpass stort at man både kunne beholde skogs-preget, samtidig som man tilrettelegger for mer aktivt bruk. Slik den står nå fremstår den som gjengrodd og delvis glemt. Felling av farlige trær samt etablering av noen flere brede stier med lys og sitteplasser er enkle og forholdsvis rimelige tiltak som jeg er sikker på ville ført til mer bruk og økt livskvalitet gjennom hele året. I mine øyne burde man tatt det enda et steg lengre, satt opp et parr blomsterbed, kanskje en statue samt tilrettelagt et område i skogen som en eng, som folk kunne bruke til avslapping eller aktiviteter.

Etter det jeg har forstått er skogen nokså vernet mot utbygging, med mindre sykehuset trenger en utvidelse. Slik situasjonen er nå, er det neppe realistisk at Kongsvinger sykehus i nær fremtid blir ytterliggere utbygd. Da skal Sykehusskogen også komme pasientene til gode. Om du er eldre, syk eller dårlig til beins har du nå reelt sett snaue 250 meter med god og opplyst gangvei å gå på i skogen. Om man da tar utgangspunkt i de allerede eksisterende stiene i parken og oppgraderer de til en standard som også syke og eldre personer burde kunne gå på uten fare for å ramle vil antall gangbare meter øke til over 1,3 kilometer. Dette vil også dele skogen inn i naturlige soner som kan få ulike bruksområder. For eksempel åpner det seg en god mulighet for å kunne bruke sentrum av parken som en eng, med et bredt belte av skog rundt.

Jeg sitter igjen med et inntrykk at slik det er i dag, går folk flest bare gjennom Sykehusskogen. Med enkle grep burde man kunne gjøre dette til et turmål i seg selv. I mine øyne er dette et godt kompromiss: Hotellet får en del av byparken, og Kongsvingers beboere får på mange måter en ny park i Sykehusskogen.

Powered by Labrador CMS