Debatt

«Boligbehov og planlegging»

Thor T. Ringsbu

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning

Politiker og sitter i kommunestyret for KrF

Det har foregått en ganske intens debatt i lokale media i det siste, der Kongsvingers politikere og den kommunale administrasjon gis det slette lag for dårlig og mangelfull planlegging og lite tilrettelegging for utbyggere. Hva er så sannhetsgehalten i dette?

Jeg kom til Kongsvinger i 1975. Da var en stor og meget aktiv utbyggingsperiode nettopp i sin sluttfase med bl.a. Langeland, Vangen, Skriverskogen-området, Vennersberg og Lagerudberget samt mange områder for eneboliger. Det hadde vært en kjempestor befolkningsøkning fra tidlige 60-års lille småby. Siden da har byggevirksomheten gått litt i bølger, men aldri vært veldig stor, - før nå i det siste. Galgebakken, Tommelstadgate, Storgata, Juells Park, Ole R. Gjems veg og flere er nylig avsluttede boligprosjekter. I mange, mange år etterlyste vi byggekraner i byen. Nå ser vi dem stadig og flere blir det.

Kritikerne tar skikkelig feil, for i min tid her har det ikke før vært så stor aktivitet med boligbygging i bysenteret som nå, og en rekke store boligprosjekter og boligområder er under planlegging, eller de er lagt inn i kommunens nyeste arealplan. Jeg kan nevne i fleng: Løvenskiold terrasse, Hauge-kvartalet, Glommengt. 3, Jernbanegata 5, Otto Wengs veg, Gjemselund-området, Solbakken, Holtlia og Puttara-området, tidl. Holt U-skole, Markensplassen, og Marikollen midtre. Flere kunne nevnes, og nå står områdeplanen for hele Midtbyen for tur. Dette dekker til sammen trolig behovet for mange tiår framover.

All kommunal planlegging skjer i åpne og ryddige prosesser og med åpne høringer, - også i Kongsvinger. Jeg kan nevne parallelloppdragene for Midtbyen og for sentrum Syd, planleggingen for stasjonsområdet, og den omfattende prosessen rundt Kongsvinger 2050. Deltakelse gir en felles visjon for moderne byutvikling - en utvikling for vår by!

Kritikerne tar skikkelig feil, for i min tid her har det ikke før vært så stor aktivitet med boligbygging i bysenteret som nå

Planlegging etter innfallsmetoden, som vi dessverre ser eksempler på, er uheldig. Et grelt eksempel på dette er hotell i parken, som kom dalende fra himmelen i strid med alle planer. De omfattende prosesser, nevnt i avsnittet over og som har kostet kommunen hundretusener, pekte til sammen på minst fem ulike plasseringer av et nytt by- og konferansehotell, og i tillegg sitter utbyggerinteressene på flere aktuelle alternativ. Men hotellforslaget i parken var jo fulgt av et ultimatum, så da så …

Kilden til oppslagene i lokale media i det siste er ganske åpenbar, der utbyggerinteressene ønsker å uttrykke misnøye med og øve press på politikerne i noen aktuelle planavgjørelser. Åpenbar lobbyvirksomhet i media er lovlig, men skadelig for tillitsforhold og for normal saksbehandling.

Planlegging og utbygging er underlagt omfattende lover og forskrifter. Jeg kommer ikke inn på disse her, men de må følges. Det viktige er at kommunens planer er framtidsrettede, og at kommunen er imøtekommende og legger til rette for en raskest mulig saksbehandling. For å få en god og helhetlig byutvikling bør planene følges.

Vi har, eller er i ferd med å få, visjonære og framtidsrettede planer for sentrumsutviklingen i byen. Den nye arealplanen viser tilstrekkelig nye boligområder i hele kommunen. Dette ønsker jeg å være med å realisere for å gi trivelige boområder til det beste for Kongsvingers framtid og de som skal leve her etter meg.

Powered by Labrador CMS