Debatt

By uten bybuss?

Elin Såheim Bjørkli og Alf Tore Pedersen, Kongsvinger Arbeiderparti

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

For oss i Kongsvinger Arbeiderparti er styrking av kollektivtilbudet en viktig sak. Vi tåler ikke et dårligere tilbud enn i dag, vi trenger en styrking av tilbudet slik at det blir et reelt alternativ til bil og et tilbud for alle som ikke har bil.

Fylkeskommunedirektøren har lagt fram en handlingsplan for kollektivtransport og denne inneholder scenarier med store økonomiske innsparinger. Vi i Kongsvinger har all grunn til å bekymre oss over hva som skjer videre i denne saken. Kan vi se for oss en by uten bybuss?

Det er lagt fram ulike scenarier som synliggjør muligheter og konsekvenser innenfor ulike rammebetingelser. Økonomisk handlingsrom vil være avgjørende for hva som kan legges til grunn for videre planlegging og drift av kollektivtilbudet i Innlandet sier fylkeskommunedirektøren.

Vi i Kongsvinger har et dårlig kollektivtilbud allerede. Vi har få avganger, ingen buss på søndager eller lørdag kveld, ingen nattbusser. Vi har rett og slett ikke mer å kutte. Alle i Kongsvinger skal kunne delta i arbeids- og hverdagsliv og vi har slike avstander at det vil sette store begrensninger om busstilbudet skal bli enda dårligere enn det er i dag. Ved kutt i budsjettramma hos fylkeskommunen, vil det i verste tilfelle skje at bybusstilbudet legges ned i Kongsvinger.

Målet er at vi skal redusere utslipp, men skal vi i det hele tatt nærme oss mindre bruk av personbiler, må kollektivtilbudet forbedres, ikke forringes. Vi i Kongsvinger Arbeiderparti oppfordrer til tverrpolitisk innsats og til politikerne på Fylkestinget om å sørge for at det også er et bybusstilbud utenom «mjøsbyene» Hamar, Lillehammer, Gjøvik og Hamar. Her har også fylkeskommunen forpliktet seg gjennom satsingen «Kongsvinger 2050» der det er et viktig poeng at buss skal ta over mer av personbilkjøringen.

Powered by Labrador CMS