Dette er bomstasjonen på E16 Åsum i Kongsvinger, den mest innbringende på hele strekningen E16 Kongsvingervegen. Trafikknedgangen har vært stor i 2020.

Den mest innbringende «bommen»

Stengte grenser og mange flere hjemmekontor er hovedgrunnen til at nesten hver femte passering er blitt borte fra bompengestasjonene på E16 i Kongsvinger.

Publisert Sist oppdatert

Myndighetenes regulering av grensetrafikken, og den daglige pendlingen til arbeid i andre kommuner i forbindelse med koronapandemien, har hatt stor innvirkning på trafikktallene for de tre bomstasjonene i Kongsvinger så langt i 2020.

Mest innbringende er den bomstasjonen som ligger på E16 ved Åsum. I tillegg har selskapet Vegfinans AS, som driver disse bomstasjonene og i tillegg har ansvaret for innkrevingen på hele Østlandet, to bompasseringer på sideveiene til E16 – nemlig fylkesveg 175 ved Åsum (sørsiden av Glomma) og fylkesveg 250 ved Fulu (nordsiden av Glomma).

Totalt innbragte disse tre bomstasjonene over 111 millioner kroner i 2019. I gjennomsnitt ga hver bompassering drøyt 26 kroner i inntekt.

I bomstasjonen på E16 koster det 33 kroner å passere på fullpris, mens det med AutoPASS (bombrikke) koster 26,40 kroner. I de to andre bomstasjonene er satsen henholdsvis 17 kroner og 13,60 kroner. Dette gjelder person- og varebiler opptil 3500 kilo.

I 2019 var det 4.276.272 passeringer totalt i disse tre bomstasjonene. Det ga 11.716 passeringer per døgn i gjennomsnitt.

Til og med november i år er det til sammenligning en gjennomsnittlig daglig passering på 9607 kjøretøy, hvilket betyr en nedgang på over 18 prosent.

I oktober og november var faktisk nedgangen i trafikken enda større – gjennomsnittet var 20,55 prosent ned i forhold til fjoråret.

Siden grensene fortsatt er stengt i mesteparten av desember og mange oppfordres til hjemmekontor, vil det med stor sannsynlighet være grunn til å anta at nedgangen vil ligge på rundt 20 prosent for fjerde kvartal.

Da vil gjennomsnittet for hele året gi en nedgang på 18 prosent.

I 2019 viste tallene en økning på 1,5 prosent, mens det i 2018 var nedgang på 13,9 prosent og i 2017 en nedgang på hele 35,5 prosent. Nedgangen i 2017 hadde først og fremst sammenheng med at innkrevingen i bomstasjonene på strekningen Kløfta-Nybakk ble avviklet 27. mars dette året.

Bompengeselskapet Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Vegfinans AS er et aksjeselskap som er heleid av fylkeskommunene i Oppland, Hedmark, Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og Telemark. Vegfinans ble opprettet som et selskap uten ervervsmessig formål.

Powered by Labrador CMS