VIL GI GASS PÅ GLATT BANE:

Unge bil-entusiaster i utvalg, Hans Kristian Tørmo (f.v.), Kevin Aanerud, Hampus Otlind, Remi Vestengen, Sondre Andersen og Julian Strønen, har bedt kommunen om hjelp til å finne en bane for sladding og annen inspirert bilkjøring som ellers ikke er lov.
Unge bil-entusiaster i utvalg, Hans Kristian Tørmo (f.v.), Kevin Aanerud, Hampus Otlind, Remi Vestengen, Sondre Andersen og Julian Strønen, har bedt kommunen om hjelp til å finne en bane for sladding og annen inspirert bilkjøring som ellers ikke er lov.

Ønsker seg rom for bil-moro

Bilfolk ønsker seg en vinterbane for å sladde og "herje". Så blir fristelsen til å bruke vanlige veier mindre.

Publisert

– Det blir fort 100 personer, anslår unge bil-entusiaster på Kongsvinger på spørsmål om størrelsen på målgruppa for ei bane for leken bilkjøring. De har henvendt seg skriftlig til kommunen om dette.

Det handler om å utnytte vinterføret til å spinne og sladde rundt, forstår vi.

– Leke og herje, utdyper talsperson Kevin Aanerud med et smil.

Bruker øde veier

Med andre ord bilkjøring som ikke er lov på offentlig vei. Og som politiet gjerne slår hardt ned på med førerkortbeslag. Flere av bil-entusiastene har pådratt seg oppmerksomhet fra veitrafikklovens håndhevere. Enkelte ganger også ufortjent, hevdes det med styrke, siden det er fort gjort at det spinner og slenger litt på vinterføre.

Andre ganger kjører man slik med hensikt. Da holder man seg på lite brukte sideveier, øde strekninger i skogen eller på parkeringsplasser, blir vi fortalt.

Atter andre bruker «vanlige» veier for å ha det moro med bilen. Gruppa som Mitt Kongsvinger snakker med bedyrer at det ikke gjelder noen av dem.

Får herjet seg ferdig

Utagerende bilkjøring skjer uansett med førerkortet som innsats dersom man blir oppdaget. Aanerud og kompani mener førerne av opptil 30 biler vil være takknemlige brukere av en egnet bane eller område for slik bilbruk. Det finnes flere andre steder i landet og i Sverige. Men det er litt langt å reise for noen få timers moro.

- Kunne kommunen sette av et område, skal de ha lite arbeid med det. Vi har tilgang til nødvendig utstyr for brøyting og stell, og vil selvfølgelig følge lover og regler som gjelder for banekjøring, lover Aanerud.

Teorien er også at dersom dette blir et tilbud, vil behovet for å teste bilens og bilistens evner på det ordinære veinettet falle bort. Til det beste for trafikksikkerhet og førerkort.

– Da får man «herjet» fra seg der i løpet av en time eller to. Det handler også om å lære seg hvordan bilen fungerer på glatt føre, fremholder Julian Strønen.

Foreslår travbane

Av henvendelsen til kommunen fremgår det at bilistene har kastet sine øyne på travbanen ved Hov, øst for Kongsvinger. Bilist-gruppa har ikke forhørt seg med eieren, men antar at det er lite eller ingen aktivitet på banen på vinteren.

Hov Travbane utenfor Kongsvinger er landets lengste med 1.400 meter. Bil-entusiaster mener den egner seg for banekjøring om vinteren.
Hov Travbane utenfor Kongsvinger er landets lengste med 1.400 meter. Bil-entusiaster mener den egner seg for banekjøring om vinteren.

– Skulle ikke det være aktuelt, tar vi gjerne i mot forslag fra kommunen om hvor vi kan lage bane. Det eneste kriteriet er at det trengs ganske så stor plass. Det går også å lage bane på sjøer, skriver Aanerud til kommunen.

Apropos sjøis og hest så er «Prosjekt Hestekraft» i Eidskog et lyspunkt for bilentusiastene på Kongsvinger. 12. februar, hvis vær og føre tillater det, er det duket for en hel dag med iskjøring på Nessjøen.

– Det er flott, men én dag i året er for lite, sier Kevin Aanerud.

Travlag ønsker dialog

Han har foreløpig ikke fått noe svar på henvendelsen til Kongsvinger kommune.

Styreleder Severin Aarskog i Brandval og Kongsvinger Travlag, som driver travbanen på Hov, sier man ikke har noen uvilje mot forslaget. De ønsker videre dialog.

– De må gjerne ta kontakt. Det kan være utfordringer knyttet til bilkjøring på travbanen, det kommer litt an på temperatur og føre og hvordan kjøringen vil påvirke underlaget, sier han.

Travlaget eier flerbrukshuset ved travbanen sammen med Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) Kongsvinger.

– I vårt samarbeid er det aktuelt å bruke innerbanen til bil-arrangementer nettopp med tanke på et tilbud til ungdom, sier Aarskog.

Stoppes av støyhensyn

Det bekrefter styreleder i KNA Kongsvinger, Ole Johnny Branes.

– Vi har forståelse for ungdommens behov og vil ikke være noen brems for å få til en løsning, sier han.

Det er likevel ikke bare å åpne travbanen for bilkjøring, forteller han. Det er noen år siden foreningen tok dette opp med kommunen, og hensynet til omgivelsene er en utfordring.

– Da vi forhørte oss, var det nei på grunn av hensynet til naboer og støy. Det ville utløse krav om bygging av støyvoller, blant annet. Det gjorde at initiativet strandet litt, men vi tar gjerne dialogen videre for å si hvilke løsninger som er mulige å få til, sier Branes.

Powered by Labrador CMS