Debatt

Øyvind Randmæl-Warpe.

«Berlinmurens fall og det nye Europa»

For Europabevegelsen Innlandet: Øyvind Randmæl-Warpe, styremedlem og Roger Hugo Johnsen, leder.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning

Den 9. november feirer mange, og spesielt vi i Europabevegelsen, Berlinmurens fall. Muren var selve symbolet på den kalde krigen, men etter nesten 30 år med en delt by, delt nasjon og delt verdensdel skulle Berlin, Tyskland og Europa gjenforenes. I en tid hvor Russland igjen kriger på europeisk jord er det viktigere enn på lenge å huske hvilke verdier vi har bygget Europa på.

Murens fall satte i gang den største endringsprosessen i Europa siden andre verdenskrig. Millioner av mennesker som hadde levd i lukkede, autoritære regimer skulle endelig få demokrati og frihet. I den prosessen var EU en pådriver, ved å invitere disse landene inn i samarbeidet. De ble lovet medlemskap dersom de oppfylte et sett med kriterier, som blant annet gjaldt krav til demokratiske institusjoner, menneskerettigheter og beskyttelse av minoriteter.

Etter hvert som kravene ble oppfylt ble EU utvidet med land som Estland, Polen, Slovenia og Tsjekkia.

Unionen gikk fra 16 medlemmer i 1995 til 28 i 2013. I løpet av de samme årene har mangfoldige millioner europeere fått et bedre liv, med et hav av nye muligheter og rettigheter. I takt med at de tidligere kommunistiske landene er blitt integrerte i EU har økonomi og levestandard gått opp, mens arbeidsledighet og fattigdom har gått ned. Levekårsutviklingen har vært aller størst i de nye østlige medlemslandene. Dette er også en av kjernepunktene i den politiske målsetningen med EU – å utjevne sosiale forskjeller i Europa. Mindre sosiale forskjeller sikrer grunnlaget for fredelig sameksistens og økt økonomisk samarbeid.

Fremdeles utfordres det verdigrunnlaget som skal være EUs fundament. I flere land, særlig Ungarn og Polen, bruker folkevalgte politikere sin makt til å innskrenke demokratiet. Grunnlover endres, domstolers uavhengighet trues og pressefriheten angripes. Nasjonalisme og proteksjonisme er på fremmarsj. Dette utgjør en av de største truslene mot hele samarbeidet.

Det er også slik at EU-borgere flest er positive til unionen. Færre enn 2 av 10 av de spurte i regelmessige EU-barometre er negative til EU. De absolutt aller fleste mener at deres land har kommet godt ut av samarbeidet, også i de tidligere kommunistiske landene. EU er avhengig av folkets støtte. Når mange tusen mennesker i Polen, Ungarn og Romania tar til gatene med EU-flagg i hånden med krav om endring i landet sitt, viser det nok en gang at kraften som rev muren i 1989 fremdeles er der.

Det er over 70 år siden Europabevegelsen i Norge ble stiftet. Siden 1949 har vi kjempet for at murer mellom land skal rives og broer mellom folk skal bygges. Berlinmurens fall er et av de fremste symbolene for det vi tror på. Vi vil ha et europeisk samarbeid basert på fellesskap, frihet og demokrati, fordi det er til det beste for alle oss europeere. Ønsket om disse grunnleggende verdiene var drivkraften da muren ble revet november-natten for 33 år siden. Det er de samme verdiene

Europa må bygges videre på i fremtiden. Glem ikke det velkjente uttrykket, «Unted we stand, devided we fall», som i disse dager får en spesiell betydning for den geopolitiske situasjonen i Europa!

Powered by Labrador CMS