Terminalen skal erstatte den eksisterende på Norsenga.
Terminalen skal erstatte den eksisterende på Norsenga.

Tømmerterminalen utredes videre

Publisert

Planene om plassering og bygging av en ny tømmerterminal i Kongsvinger jobbes det fortsatt intenst med. Kommunalsjef Rune Lund orienterte mandag Formannskapet om situasjonen rundt saken.

Tidligere forelå det konkrete planer fra Gunnar Holth Grusforretning om plassering av en slik terminal vest for grustaket på Granli.

Disse planene hadde Mattilsynet innsigelser mot av hensyn til drikkevannskilden i nærheten. Gunnar Holth Grusforretning har derfor lansert en ny plan med flytting av aktuell plassering øst for grustaket på stedet og derav tatt hensyn til Mattilsynets innvending.

Rune Lund informerte om at nye møter er avholdt rundt dette nylig, og at Bane Nor er opptatt av å finne et egnet sted for denne terminalen som kan erstatte den eksisterende på Norsenga.

Ett av alternativene som også fortsatt vurderes er planene som er lansert med tilknytning til Brandval Sag. Politikerne ble lovet en politisk sak om dette som vil danne grunnlag for den videre behandling av spørsmålet.

Powered by Labrador CMS