Her er de ulike korridor-forslagene til ny E16 mellom Kongsvinger og E6. Har du innspill? Da er det denne kvelden som gjelder.

Siste kveld for E16-innspill

Skal ny E16 gjennom Kongsvinger gå ved Bæreia, over Galterud eller følge nåværende trasé fra Kurudsand til Slobrua? Hvis du har en mening om saken, så bør du gi lyd fra deg i kveld.

Publisert

Mandag 23. november kl 23.59 stenger nemlig slusene inn til det interkommunale plansamarbeidet E16 Kongsvinger – E6. Etter denne dagen er det ikke lenger mulig å komme med innspill til den første delen av prosessen, altså selve høringen.

— Fra Kongsvinger har det kommet inn i overkant av 50 innspill på portalen per i dag, og ut fra den oversikten vi har per nå så omhandler de aller fleste Bæreia, sier Inga Gjerdalen, plankoordinator i det interkommunale plansamarbeidet mellom Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger kommune.

Bildet på forsiden er hentet fra Holtmyra mellom Bæreia og Holtberget der korridor B og C er tenkt lagt.

Høringsperioden har pågått siden 12. oktober, der E16-styret sammen med plankoordinator og planledelsen i Nye Veier har holdt både digitale folkemøter og dialogmøter. I tillegg er det kommet inn flere hundre innspill fra folk, organisasjoner, grunneiere, næringsdrivende og andre i denne perioden.

Når E16-styret har fått vurdert og sammenfattet alle innspill så langt i prosessen, vil man komme fram til et forslag om en kommunedelplan med konsekvensutredning. Denne legges ut på høring våren 2021.

Til slutt er det kommunestyrene i de fire involverte kommunene som hver for seg skal behandle forslaget.

Men altså – kveldens viktigste oppgave er å bidra med ditt innspill til trasévalg før det er for sent.

Fristen er midnatt, og du kan bruke disse to mulighetene for å rekke fram i tide:

E-post: E16KE6@asplanviak.no

Web: https://www.e16portalen.no/pages/planprogram

(skjema for innspill finner du nederst på denne siden)

Powered by Labrador CMS