Lise-Mette Bekkengen er leder i Austmarka Utvikling, et samarbeidsorgan som jobber for at Austmarka skal være et attraktivt sted å bo og leve..

Jobber for ei levende bygd

Austmarka med sine cirka 1200 innbyggere er en av kommunens største tettsteder. Austmarka Utvikling arbeider for at bygda skal være attraktivt som bosted og et sted der det skal være muligheter for næringsliv.

Publisert

Austmarka har i dag skole, butikk, spisested, barnehage, omsorgssenter og kirke. Men det har ikke alltid vært gitt at disse tilbudene skal bestå.

Senest høsten 2020 ble Austmarka barne- og ungdomsskole satt på kommunens liste over skoler som er foreslått nedlagt.

Austmarka Utvikling, også kalt AU, er et partinøytralt samarbeidsorgan som samarbeider med lag, foreninger, næringsliv og enkeltpersoner i lokalsamfunnet Austmarka med mål om å gjøre Austmarka til et attraktivt og fremtidsrettet sted og bo.

I tillegg jobber de for å legge til rette for næringsliv, skape økt innflytting og at de også fungerer som et informasjonsledd for Austmarka lokalt, men også mot offentlige og andre instanser.

Må se viktigheten av å beholde bygdene

Leder Lise-Mette Bekkengen i AU er tydelig på hva som skal til for å få til det de har som mål.

— Vi er avhengig av å beholde det tjenestetilbudet vi har i dag, og at politikerne ser viktigheten av å beholde bygdene.

Mye av arbeidet som gjøres, blir gjort i det skjulte.

— Jo mer vi kan utrede en sak, jo enklere er det å få det godkjent, sier Bekkengen.

For å få til dette knytter Austmarka Utvikling til seg ulike ressurser i alle prosjektene de har gående. For eksempel har de egne ressurspersoner tilknyttet organisasjonen som kun arbeider med enkeltsaker, det være seg veg eller bredbånd, som er to saker som opptar austmarkingene. Et eksempel er arbeidet organet har gjort for å få lys på «Spiken» i rundkjøringa.

Å beholde skolen er viktig for bygda sier leder i Austmarka utvikling Lise-Mette Bekkengen

— I utgangspunktet fikk vi nei fra Statens vegvesen da vi spurte, men etter å ha ordnet med beregning av lys og annet selv, så har vi fått godkjennelse til å få lys på skulpturen. Lyset blir et spleiselag mellom kommunen og Austmarka Sanitetskvinner.

Det handler om beredskap

Et stikkord Lise-Mette Bekkengen bruker mye er beredskap.

— Vi har kjempet for brannstasjonen vår, og hadde det ikke vært for AU, så hadde det nok ikke vært noen brannstasjon på Austmarka lenger, sier Bekkengen.

AU har selv rekruttert kandidater til å være deltidsbrannkonstabler på Austmarka. Videre har AU skaffet til veie en trener som skal sørge for at austmarkingene klarer de fysiske kravene som kreves for å bli brannkonstabler.

Nå er ni menn og to kvinner i gang med opptrening til å bli fremtidige brannkonstabler på Austmarka. Kursingen gjennomføres av Glåmdal Brannvesen IKS.

Bredbånd og telefoni er også et viktig element i god beredskap.

— I desember 2022 har Telenor varslet kommunen om at det gamle telenettet skal avvikles. Innen den tid må vi ha på plass god mobildekning til alle i bygda. Det er vel også heller lite sannsynlig at det blir fiber til alle, derfor er 4 og 5G dekning viktig å ha på plass, fortsetter lederen for AU.

Skolen må bestå

I fjor høst ble Austmarka barne- og ungdomsskole nok en gang foreslått nedlagt.

— Det vil få stor innvirkning på Austmarka om det skulle skje, sier Bekkengen.

Nå er det ikke fattet noen beslutning og skolerapporten ble sendt ut på høring, og her vil AU bidra med sine synspunkter. Høringen skal være over i løpet av våren 2021.

Av andre ting som Austmarka Utvikling jobber med er veg viktig, og da spesielt en sikker veg mellom Kongsvinger og Austmarka.

— Det må være en forutsetning for at vi kommer oss til og fra det vi skal på, og vi har ingen å miste, sier Bekkengen.

Et annet prosjekt man ser på er gang- og sykkelsti fra kirka og til butikken. DES boliger er et annet område hvor AU har engasjert seg.

— Vi ønsker å beholde de voksne i bygda, samtidig som deres eneboliger da vil bli tilgjengelige for unge i etableringsfasen.

Austmarka utvikling er opptatt av at bygda skal ha plass til både unge og eldre. Her fra skøytebanen på Austmarka som bygdas innbyggere setter i stand på dugnad.

Bekkengen er opptatt av å få frem at det er ildsjeler og frivillighet som er bygdas store styrke.

— Vi ser verdien av å ha det bra i bygda, og at alle får en mulighet til å være en del av det avslutter hun.

Powered by Labrador CMS