Lise Selnes er ny partileder i Innlandet AP.

Lise Selnes ny AP-leder: Dette vil hun prioritere i Kongsvinger

Lise Selnes fra Nord-Odal er ny fylkesleder. Etter årsmøtet er det flere saker som står på agendaen rundt Kongsvinger.

Publisert

Årsmøtet ble gjennomført digitalt på grunn av koronaen.

– Møteformen gjorde at vi har konsentrert oss om å behandle saker der vi ikke har vedtak fra før, og som kan få fart på Innlandet, understreker Selnes.

Hun understreker i en pressemelding behovet for at det skal være gode og trygge arbeidsplasser i hele Innlandet. Dette er blant noe fylkeslaget vil gjøre, også med Kongsvinger:

– Både byene og de mer landlige områdene i Innlandet må ha vekst. Årsmøtet vårt er helt tydelige på dette. Derfor sier vi også nå nei til å flytte Elvia-arbeidsplasser fra Kongsvinger, Elverum, Lillehammer og Gjøvik til Hamar. Dette bør selskapet lytte til. Vi trenger Elvia og Eidsiva som sterke regionale motorer med desentraliserte arbeidsplasser. Og vi må ha staten med på laget for å realisere Innlandets muligheter for ny industri, nye arbeidsplasser og ny utvikling med utgangspunkt i skogressurser og til næringsveiene i Innlandet knyttet til annen industri, til reiseliv, til spill- og underholdningsnæringen og i bioøkonomien, sier den nye fylkeslederen.

– Og i tillegg må høyskolesenteret i Kongsvinger forsterkes. Der skjer det mye viktig utdanning, men også forsknings- og utviklingsaktivitet. Innlandet har færre høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner enn mane andre regioner. Her må Arbeiderpartiet lede an og løfte Innlandet, sier Selnes.

Hun peker også på at Innlandet er et viktig forsvarsfylke, og årsmøtet vedtok at Arbeiderpartiet vil ha mer forsvarsvirksomhet i fylket.

Årsmøtet går inn for at Kongsvinger reetableres som forsvarsby.

– Det er i og for seg en forsvarsby både historisk og nå, gjennom Kongsvinger festning og gjennom veteransenteret i Bæreia. Men vi vet at Luftforsvarets virksomhet på Kjeller skal avvikles. Da peker Kongsvinger festning seg ut som et godt egnet sted å løse Luftforsvarets behov for lokaler, sier Selnes.

Powered by Labrador CMS