Kommentar

Fylkestinget rotet i blomsterbedet

Med god grunn stilles det innimellom spørsmål om behovet vi har for en fylkesadministrasjon.

Nå som vi er politisk utvannet i nyskapningen Innlandet fylke, er det viktig at vi som sogner til det som før var Hedmark og Oppland hver for seg, ser hvor viktig denne nyskapningen er for vårt ve og vel.

Etter å ha sett igjennom hva 57 politiske valgte fylkesledere holdt på med da de reiste på tinget sitt i Trysil i tre dager forrige uke, er jeg ikke helt overbevist om at Innlandet fylke er spesielt avgjørende for våre liv her i byen.

For når fylkestinget finner tid og grunn til å evaluere og diskutere hvilken blomst som er best egnet for oss, føles det som noen snarest burde luke bedet. Tro ikke at dette er en fleip eller en av disse fake news greiene.

Takk skjebnen for at disse blomsterhandlerne ikke lenger har noe med sykehuset vårt å gjøre. Sykehuset har aldri grodd og vokst så fort som etter at vi kom oss unna Innlandet.

Til fylkestingets møte fantes det en omfattende omtale av den store blomstersaken. Her skulle våre fremste politiske valgte representanter ta beslutningen av det vriene valget om blomsten som best kunne representere alle oss fra Hedmark og Oppland - eller (unnskyld) avleggeren Innlandet.

I saksdokumentene går det fram at Arbeiderpartiet mener Skogsstjerne av mange grunner bør velges: «La oss derfor gå inn i skogen og finne vår fylkesblomst Skogsstjernen. Kanskje kan Skogsstjernen bidra til at innlendinger finner veien hjem til Innlandet,» heter det i en lengre utredning fra forslagsstilleren.

Det fikk Sosialistisk Venstreparti til å utrede at valget burde falle på Issoleie - eller som SV lærer oss: «På latin «Beckwithia glacialis», på engelsk «Glacier Buttercup», den blir også kalla Reinblome. Med issoleia vel vi ein fylkesblome med særpreg.»

Forslaget må ha skapt politisk nytenking i Høyre, som helt uten utredninger og begrunnelse kom fram til det symbolske forslaget Blåklokke. Da må noen i Senterpartiet ha bråvåknet og fryktet de politiske fargekonsekvensene i fylkesfaunaen.

Dermed havnet Granblomsten også på forslagslista. Sp kunne grunngi sitt valg ved å vedlegge en gjengivelse av Hans Børlis dikt «Granskogen blømmer» til saksmappa.

For riktig å tråkke i alles bedd måtte det sikkert ende med MDGs forslag på Potet. Ifølge partiet vil bruken av poteten som allsidig dermed også gjenspeile Innlandets mål og verdier.

Dette er kun en tabloid gjengivelse av de fromme ord og fruktbare spirene av politisk blomsterpynt som lå på de fylkesvalgtes møtebord denne dagen. Det må ha skapt adskillig politisk beskjæring å finne fram til de egentlige røttene i dette blomsterhavet. Det kan for alt vi vet ha ført til endeløse politiske utrensinger i Trysil-baren på sene kveldstimer for å skape den nødvendige flertallsbuketten av like planter.

Det hører med til historien at denne biologistudien opprinnelig hadde sitt utspring i NRK Innlandet som ba lytterne komme med sine blomsterønsker. Slikt skaper jo engasjerte radioinnslag til morgenkaffen. Problemet var at NRK visstnok oversendte hele forslagsbunken til den knoppskytende Innlands-administrasjonen, som tydeligvis mente dette var en sak av en slik viktighet at bare dets høyeste og mektigste organ Fylkestinget kunne fatte en så blomstrende framtidsbeslutning.

Joda, rett skal være rett - det fantes både budsjettsaker og litt andre småbusker i alle ordene som Fylkestinget måtte igjennom. Men så hadde de nesten tre dager på seg også.

Det kan hende at både ordfører og varaordføreren fra blant annet Kongsvinger kanskje kunne hatt noe viktigere å holde på med enn denne naturfagtimen?

Hvilken blomst de til slutt bestemte seg for er vel egentlig akkurat like uviktig som denne saken er for å havne i Fylkestinget. Eller er det ikke så lett å finne ut hva en skal drive med?

Takk skjebnen for at disse blomsterhandlerne i alle fall ikke lenger har noe med sykehuset vårt i Kongsvinger å gjøre. For sykehuset har aldri grodd så fort og bra som etter at det kom seg unna Innlands innhegningene.

Den rosen skal Innlandet fylket ha.

Powered by Labrador CMS