— Avgiftskuttene vil flytte arbeidsplasser tilbake til Norge

— Dette er virkelig store avgiftskutt og avgjørende gjennomslag for norske mat- og drikkebedrifter. Kuttene vil bidra til å redusere grensehandelen, og vil flytte viktige arbeidsplasser og verdiskaping tilbake til Norge, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

Med økt produksjon og salg i Norge vil bedriftene øke verdiskapingen og kan både trygge eksisterende og skape nye og viktige arbeidsplasser over hele landet, sier han til enigheten som ble lagt frem av Frp og regjeringspartiene i Stortinget tirsdags kveld.

— I vår svarte 49 prosent av medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke at de fryktet å miste verdiskaping til grensehandelen; med avgiftskuttene viser Fremskrittspartiet (FrP) og regjeringspartiene at de har tatt bedriftenes frykt på alvor. FrP skal ha veldig mye av æren for avgiftskuttene. De har gjort en solid jobb med å sette saken høyt på prioriteringslisten sin i budsjettforhandlingene med regjeringen, og vi setter stor pris på at regjeringspartiene har kommet FrP i møte, sier Brubakk.

Grensehandel

  • Grensehandelen har økt med 55 prosent siden 2009
  • Nordmenn grensehandlet for 16 milliarder kroner i 2019 (SSBs grensehandelstatistikk)
  • Beregninger NHO Mat og Drikke har utført på bakgrunn av SSBs pilotundersøkelse for grensehandel anslår at 85 prosent av grensehandelen er dagligvarer, brus, godteri, tobakk og alkohol.
  • Beregningene anslår også at grensehandelen med tungt avgiftsbelagte produkter som brus, alkoholholdig drikke og tobakk i snitt økte med 94 prosent fra 2010 til 2019.

(Kilde: NHO)

— Perioden med stengte grenser har vist oss hvor stor og omfattende grensehandelen er. Mange av medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke har økt produksjonen sin og ansatt flere for å møte den økte etterspørselen etter brus, godteri, øl og vin. Det har med all tydelighet vist hvilket potensial som ligger i avgiftskuttene. I en tid med økende arbeidsledighet, trenger vi alle de nye arbeidsplassene vi kan få og vi trenger å sikre de arbeidsplassene vi kan. Det har vi nå en mulighet til, og her har regjeringspartiene sammen med FrP lagt et viktig grunnlag, sier Brubakk.

Brubakk understreker at det er viktig at disse avgiftskuttene skal komme forbrukerne til gode.

NHO Mat og Drikke har i lang tid arbeidet med å harmonisere avgiftsnivået på mat- og drikkeprodukter i Norge og Sverige. Beregninger fra NHO anslår at dersom avgiftene på sjokolade og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer fjernes helt, og avgiftene på alkohol og tobakk halveres, vil dette føre til 7800 nye arbeidsplasser. 3000 av disse vil komme i mat- og drikkenæringen og 4800 nye i detaljhandelen.

(NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS