Ahus Kongsvinger sykehus
Ahus Kongsvinger sykehus

Besøksstopp opphevet

Publisert

Ahus skriver på sine nettsider at det fra fredag 19. februar er åpnet opp igjen for sykehusbesøk av de nærmeste pårørende.

Dette skjer etter redusert pågang av koronapasienter og mindre smittespredning i samfunnet. For å beskytte mot smitte vil antall besøkende fortsatt være begrenset. Pasientene kan få besøk av en til to nærmeste pårørende. Pasienter med timeavtale til poliklinikk eller dagkirurgi med behov for ledsager kan ha med én pårørende inn på sykehuset.

De som ønsker besøk må avtale dette med avdelingen. Det er ikke anledning til mer enn ett besøk per dag. Besøket kan vare inntil en time om pasienten ligger på enerom. Deler pasienten rom med andre kan kun en pasient ha besøk av gangen, i inntil 30 minutter.

For kritisk syke eller døende pasienter kan det gjøres egne avtaler, skriver Ahus.

Besøkende blir spurt om å oppgi navn og telefonnummer av hensyn til mulig smittesporing. Det er fortsatt adgangskontroll ved sykehuset.

Det forutsettes at pårørende som besøker ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, ikke har mistenkt eller påvist covid-19, eller er definert som nærkontakt. Ved ønske om besøk til covid-19-pasienter vil behovet for vurderes nøye, i tråd med avdelingenes praksis til nå i koronaperioden. Vurderingen inkluderer forsvarlig bruk av smittevernutstyr.

Det var 23. januar at Ahus innførte besøksstopp ved sykehusene, etter utbruddet av mutert virus i Nordre Follo.

Powered by Labrador CMS