Jane Beate Castro er ny sykehuskoordinator for Ahus-virksomheten på Kongsvinger

Jane (47) er bindeleddet mellom Kongsvinger og Ahus på Nordbyhagen­­

Fra i år blir det en ny organisering ved sykehuset, med Kongsvinger som en del av fagdivisjonene ved Ahus. Jane Beate Castro er med å ta beslutningene ved Nordbyhagen og sørger for at de settes i verk på sykehuset her.

Publisert

Hun har snart lagt bak seg sin første jobbuke. Den 1. januar tiltrådte Jane Beate Castro (47) i stillingen som sykehuskoordinator for Ahus-virksomheten på Kongsvinger.

Hun har lang erfaring innenfor ledelse. 20 år av sin karriere har hun tilbrakt ved Ahus, som avdelingssjef ved brystendokrinisk avdeling (BRENDO) i Kirurgisk divisjon og leder i Akuttpsykiatrisk avdeling og avdelinger for rus og avhengighet.

De siste fire årene har Castro vært administrerende direktør for klinisk virksomhet i Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke (LHL).

Å vende tilbake til Ahus føles som å komme hjem igjen, sier hun.

Nytt år, ny jobb i ny stilling - Castro føler at hun er kommet hjem igjen.

— Jeg er tilbake i Ahus som bindeleddet mellom Kongsvinger og Ahus Nordbyhagen. Dette har tidligere vært en direktørstilling, men nå er aktiviteten ved Kongsvinger sykehus lagt inn i Ahus-organisasjonen. Det betyr at den faglige virksomheten hører inn under fagdivisjonene og klinikkene for hele Ahus. Min oppgave blir å koordinere helheten på sykehuset her og være et samlende bindeledd mellom de ulike fagmiljøene og for den totale driften.

Med den nye strukturen på nyåret får de fire avdelingene medisinsk, kirurgisk, ortopedisk og kvinneklinikken fire faste avdelingsledere lokalt. De ledes igjen av divisjons- eller klinikkdirektører på Nordbyhagen som sitter i toppledergruppa på Ahus, hvor også Castro er med.

— Jeg skal være med på beslutningene som tas på Nordbyhagen og bidra til at disse settes i verk på Kongsvinger.

Passende nok bor hun på Nes, nesten midt i mellom Nordbyhagen og Kongsvinger i pendlervei. Som sykehuskoordinator skal Castro ivareta koordinering av driften ved Kongsvinger sykehus, Kongsvinger DPS og Kongsvinger ARA (Avdeling rus og avhengighet, journ.anm.), på tvers av faglinjer.

— Ahus og Kongsvinger er i stor og god utvikling. Jeg tenker at dette er veldig positiv for Kongsvinger sykehus, som nå har muligheten til å se på utfordringene og ressursbildet i felleskap med Nordbyhagen. Nå knyttes fagmiljøet på Kongsvinger mot Nordbyhagen, og Nordbyhagen får også nytte av Kongsvinger, vil jeg hevde. Sykehusene har begge noe å lære av hverandre.

Ny organisering Ahus Kongsvinger sykehus

  • De somatiske avdelingene ved Kongsvinger sykehus ble ved overføringen den 1. februar 2019 til Akershus universitetssykehus (Ahus) fra Sykehuset Innlandet videreført som egen divisjon under ledelse av en direktør.
  • I oktober 2019 besluttet sykehusledelsen at også den somatiske virksomheten ved Kongsvinger skulle organiseres som en del av fagdivisjonene ved Ahus. De fire somatiske avdelingene på Kongsvinger skal knyttes til Medisinsk divisjon, Kirurgisk divisjon, Ortopedisk klinikk og Kvinneklinikken fra 1. januar 2021.
  • Den pediatriske virksomheten ved Kongsvinger vil bli organisert som en del av Barne- og ungdomsklinikken. Dagens tilbud ved Kongsvinger innen fagene øye og revmatologi skal høre til Medisinsk divisjon.

    Kilde: Ahus

Da ansettelsen av Castro ble kjent i oktober sa viseadministrerende direktør Jørn A. Limi i en pressemelding at Kongsvinger sykehus er et viktig tilskudd for å løse kapasitetsutfordringer ved sykehuset på Nordbyhagen, og for å styrke det totale faglige tilbudet til helseforetaket.

Han utrykte glede over å ha hentet tilbake Castro til Ahus.

– Med hennes lange erfaring som sykehusleder og fra ulike deler av Ahus-virksomheten vil hun vil passe svært godt i denne rollen, sa Limi.

— Dette er en helt ny stilling, både for Ahus, for Kongsvinger og for meg. Jeg har ikke vært her mange timene ennå, men jeg gleder meg veldig til å ta fatt på dette arbeidet. Jeg trives med oppgaver som er nye, og der jeg får være med å påvirke. Da får jeg det gøy, sier Jane Beate Castro.

— Mye er beskrevet fra før, og når jeg søkte stillingen var det tydelig hva sykehuskoordinatoren skal brukes til. Så skal vi også bruke noen måneder på å møte hverdagen, evaluere og se på hva som er hensiktsmessig. Vi skal skape veien mens vi går den.

Powered by Labrador CMS