Atle Dyrøy fra Sentrum videregående skole (t.v.), Thor-Egil Einarsrud fra Contiga, Jannicke Stenberg Mykkestue fra Eskoleia og Morten Birkelund, leder i produksjonsnettverket hos 7sterke, vil sette fokus på rekruttering til industrien gjennom utdanning.
Atle Dyrøy fra Sentrum videregående skole (t.v.), Thor-Egil Einarsrud fra Contiga, Jannicke Stenberg Mykkestue fra Eskoleia og Morten Birkelund, leder i produksjonsnettverket hos 7sterke, vil sette fokus på rekruttering til industrien gjennom utdanning.

Industrien trenger ungdom - nå!

Industriklyngen 7sterke og Sentrum videregående skole i Kongsvinger går nå sammen for å sette fokus på rekruttering av ungdom til industrien.

Publisert Sist oppdatert

Industrien og skolen har sammen satt ned en prosjektgruppe som jobber med å se på hvordan de skal rekruttere ungdom til industrien. Prosjektgruppa ledes av Morten Birkelund, leder av produksjonsnettverket i 7Sterke. I prosjektgruppa sitter det representanter fra både industrien og skolen. Målet er å øke interessen for industri som en yrkesvei.

— Vi vet at det er mange i alderen 55+ som arbeider i industrien i dag. Dette er arbeidskraft vi i løpet av få år må erstatte på grunn av naturlig avgang, sier Morten Birkelund.

Samtidig tas det i bruk mye ny teknologi i industrien som krever en annen kompetanse enn det mange av dagens ansatte har.

Sentrum videregående skole

Skolen har ca 590 elever og 130 ansatte.

Skolen tilbyr 8 ulike utdanningsprogram.

Skolen holder til sentralt i Kongsvinger sentrum.

Utdanning som er tilpasset behovene

Sentrum videregående skole tilbyr flere yrkesrettede utdanninger i dag. Men enkelte av linjene har vært vanskelige å fylle opp med søkere. Atle Dyrøy er avdelingsleder for yrkesrettede fag og er veldig positiv til samarbeidet skolen har inngått med 7 sterke.

— Så lenge vi følger de formelle kravene til linjene så kan vi legge opp innholdet slik at det er enda mer relevant for en yrkeskarriere innenfor industrien ved avsluttet skolegang, sier Dyrøy.

Blant annet så kan skolen tilrettelegge for at mer av utdanningen skjer ute i bedriftene. Ved de yrkesfaglige linjene i dag har man én dag i uka med yrkesfaglig fordypning, dette er en del av utdanningsløpet som foregår ute i bedriftene.

I tillegg kan skolen også tilpasse hver enkelt elevs læreplan slik at enda flere av fagene læres ute i bedriftene.

— I praksis kan det bety at eleven er ute i bedriften fra én til to dager i uka. Dette er en vinn-vinn-situasjon for elev, skole og industri, sier Dyrøy.

7sterke

Er en industriklynge i de sju kommunene i Kongsvinger-regionen.

Industriklyngen består av 80 medlemsbedrifter som til sammen har 4.000 ansatte og omsetter for ca 9,5 mrd kroner.

Industrien trenger ungdommen

Prosjektgruppa jobber både kortsiktig og langsiktig med rekruttering og utdanning. På kort sikt handler det om å rekruttere nok søkere til VK2 kurset Industri-teknologi, som ikke ble startet opp i år grunnet for få søkere.

I ytterste konsekvens kan denne linjen forsvinne fra Sentrum videregående skole dersom det ikke kommer nok søkere til neste skoleår.

– Det vil være svært trist for industrien, sier Jannicke Stenberg Mykkestue, markedssjef på Eskoleia.

— Dette er kompetanse som industrien har behov for og det finnes lærlingplasser til de som velger denne utdannelsen.

Thor-Egil Einarsrud, fabrikksjef hos Contiga på Roverud, representerer en av de mange industribedriftene i regionen som opplever behovet for både lærlinger og faglærte ansatte.

– Vi har mange søkere på våre utlyste stillinger, men svært få har den bakgrunnen vi søker, og den kan man få ved å velge yrkesfaglig utdanning og Industri-teknologi på Sentrum videregående skole i Kongsvinger.

Hva er konsekvensen dersom dere ikke klarer å få nok søkere til Industri-teknologi på Sentrum videregående skole?

— Det er ikke noe alternativ at vi ikke skal klare dette. Nå går skolen og 7sterke sammen for å synliggjøre at en jobb i industrien kan være en spennende karrierevei, sier Atle Dyrøy.

— I Kongsvinger-regionen er det ca 4.000 industri-arbeidsplasser og mulighetene for jobb etter utdanning og læretid i industrien er stor, sier Thor-Egil Einarsrud.

Messe på Sentrum videregående i januar

På lengre sikt handler det om å vise ungdommer at industrien er en interessant yrkesvei. En måte å nå frem på er å la ungdommen snakke med ungdommen. Derfor jobber prosjektgruppa med blant annet en informasjonsfilm som lages av ungdom for visning i ungdomsskolen.

– Det nytter ikke å la en «gammel gubbe» snakke med ungdommen om hvor spennende det er å jobbe i industrien, sier Morten Birkelund.

– Nå vil vi la de unge i industrien formidle sine erfaringer.

Gruppa ønsker også å gjennomføre det de kaller en mini-industrimesse på Sentrum videregående skole i løpet av januar neste år. Der skal bedrifter vise seg frem og knytte kontakter.

Industrien under stadig utvikling

Industrien selv har også en viktig jobb å gjøre i forhold til det å synliggjøre at dette er en spennende karrierevei.

— Industrien har utviklet seg mye, det har blitt mer digitalisering og automasjon. Det er også gode muligheter for videreutdanning etter en yrkesfaglig utdanning og læretid, sier Jannicke Stenberg Mykkestue.

– Blant annet så kan man ta ytterligere industri-utdanning ved fagskolen i Kongsvinger.

Atle Dyrøy er tydelig på at man må fokusere på den statusen det er å jobbe innenfor industri og løfte frem industrifag. Det er viktig å fokusere på det industrien skaper, blant annet så har man hos Contiga opplevd at ungdommen synes det er spennende å høre at store bygg som Telenor Arena er bygget hos Contiga på Roverud. Slike historier ønsker prosjektgruppa nå å løfte frem i det arbeidet de nå holder på med.

Powered by Labrador CMS