Debatt

Styreleder i 7sterke, Chris Samways

«Vi må gripe denne muligheten, akseptere kompromiss og bygge ut ny E16 motorvei»

Chris Samways, styreleder i 7sterke

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Chris Samways uttaler seg om E16-prosjektet på vegne av 7sterke.

Ellers kan vi blir satt på vent i 20 år til.

Til tross for korona, industrien i Kongsvinger-regionen går godt, faktisk bedre enn på mange år. Men, uten ny motorvei og en raskere jernbane er det høyst usikkert hvor lenge vi greier å holde farta.

Alle gode krefter må jobbe sammen for å få til dette. Det er viktig for industri, viktig for arbeidsplasser og viktig for regionen.

Jeg tror alle forstår hvor viktig dette er. Nøkkelen er vilje til å sette fellesskapet først og å finne gode kompromisser,

Industrien har lange og stolte tradisjoner i Kongsvinger-regionen. Mer enn 4.000 mennesker er sysselsatt i produksjonsbedrifter i de syv kommunene. Industrien har fremdeles svært stor betydning for verdiskapningen i regionen med 10 milliarder i omsetning.

Hvis vi ikke vi tar denne muligheten og får denne motorveien bygget, er jeg redd for at regionen går glipp av en hel generasjons fremgang. Dessuten vil det bli vanskeligere å rekruttere nye bedrifter til regionen, som istedet vil etablere seg en annet plass med bedre infrastruktur. Men, jeg velger å være såpass optimist at jeg håper og tror på byggestart i løpet av 2024.

Infrastruktur har bestandig vært en av de viktigste kampsakene til industriklyngen 7sterke. Klyngen, som består av 80 større og mindre medlemsbedrifter fra de syv kommunene Grue, Våler, Åsnes, Nord-Odal, Kongsvinger, Eidskog og Sør-Odal, har arbeidet i en årrekke for å fremme samarbeid i regionen og å være en klar stemme for den lokale industrien.

Det var faktisk særlig den sendrektige behandlingen av motorveiprosjektet mellom Kongsvinger og Kløfta som var den utløsende faktor til at 7sterke ble til. Dette har vært en av de viktigste temaer for oss i nesten 15 år. Det handler ikke bare om å løfte frem industrien, men om utviklingen av hele regionen som et attraktivt sted å jobbe og bo.

Mange av medlemsbedriftene våre konkurrerer mot nasjonale og internasjonale selskaper som nyter godt av moderne infrastruktur og attraktive forsknings- og utviklingsmiljøer. Vår region mangler begge deler, og jeg er redd vi nå har kommet til et punkt der de skjeve rammevilkårene ikke lenger kan utlignes med smart arbeid alene.

Derfor er vi nødt til å få på plass vei og jernbane snarest mulig. Men det nytte ikke å forsete akkurat som før. Vi må forplikte oss til å følge god prosess og å gå i takt.

Powered by Labrador CMS