Skolen har satt inn tiltak etter voldshendelsen på Vennersberg

Det er nå litt under to uker siden voldshendelsen på Vennersberg skole der en video av hendelsen ble publisert. I følge ledelsen og skoleeier skal etterarbeidet med saken være på god vei.

Publisert Sist oppdatert

Rektor på Vennersberg skole, Lena Godnes Iversen forklarer at skolen har i etterkant av hendelsen satt i gang individuelle tiltak for de involverte, i tillegg til kommunens egen handlingsplan for trygt og inkluderende skolemiljø og skolens egen klassemiljøplan.

– Vi følger opp og har samtaler med alle som var involvert, jeg opplever at de alle tar det alvorlig. Vi har en god tone med de og tror vi har funnet tiltak som fungerer, forteller rektor.

Kommunalsjef for oppvekst og læring, Jon Egil Pettersen sier slike tiltak i denne typen saker alltid utvikler seg og korrigeres over tid, men at han tror de nå er på god vei. Han har i sin rolle ansvar for å holde oppsyn med tiltakene skolen gjør og se til at de gjøres etter de aktuelle tiltaks-, handlings- og skolemiljøplanene slik de er pålagt.

– Det har blitt fulgt opp i forhold til en undersøkelse som ble gjort, og det er utarbeidet en tiltaksplan i saken der tiltakene er evaluert og justert etter hva som virker og ikke virker. Jeg har vært i dialog med skoleledelsen og etterspurt hva som er gjennomført og at evalueringer blir gjort på redelig måte, noe jeg bekrefter at det blir og saken ser ut til å følges ordentlig opp. Sånne typer saker kan ha både positiv og negativ utvikling og vi følger opp slik det forventes at vi skal gjøre, kommenterer Pettersen.

Av hensyn til de involverte partenes personvern ønsket de to ikke å gå nærmere inn på tiltakene eller detaljer knyttet til dem.

Powered by Labrador CMS