Debatt

1. Viktigst av alt er å snu holdningene til eldre fra «utgått på dato» til en svært viktig ressurs i samfunnsutviklingen, ikke minst i arbeidslivet, sier Hanne Alstrup Velure.

«Store eldreressurser vil renne ut med flommen hvis vi ikke tar tak nå»!

Hanne Alstrup Velure

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Fylkesordførerkandidat for Innlandet Høyre

Dette sa Trond-Viggo Torgersen på Arendalsuka om satsingen på eldrepolitikk.

Dagens regjering la ned Eldreombudet som Solbergregjeringen etablerte i 2020. Innlandet er første fylke i Norge med flere mennesker over 65 år enn under 20 år. Derfor bør Innlandet fylkeskommune sammen med kommunene ha spesielt fokus på seniorene i all sin virksomhet. Viktigst av alt er å snu holdningene til eldre fra «utgått på dato» til en svært viktig ressurs i samfunnsutviklingen, ikke minst i arbeidslivet.

De to tidligere barneombudene, lege og artist Trond-Viggo Torgersen og psykolog Reidar Hjermann kjempet i årevis for barns rettigheter. Nå mener de det må kjempes for de eldre. Nøkkelen til den norske suksessen med barneombud var involvering av de det gjaldt - barna. De er derfor sterkt kritiske til at dagens regjering har lagt ned Eldreombudet som fikk eksistere i bare 3 år.

På Arendalsuka slo Torgersen og Hjermann et slag for de eldres plass i samfunnet. De beskriver hvordan folk synes å «miste verdi», bli tilsidesatt og slett ikke lenger ha en stemme i samfunnet, bare fordi de er blitt «gamle». Øvre aldersgrense for virke i arbeidslivet virker totalt meningsløst for mange som mener de fortsatt har mye å bidra med. Vi blir stadig eldre og friskere mye lengre enn før – men samfunnet henger etter når det gjelder å bruke oss lengre som ressurs i arbeidslivet.

Alder kan fort føles som et stigma når man i sosiale sammenhenger umerkelig blir plassert sammen med «bare gamle folk». Har vi ikke lenger noe å gi hverandre på tvers av generasjonene?

«Vi må bråvåkne og bli nysgjerrige på vår egen aldring, yngre som eldre. Hvis ikke havner vi i en krise, først på et personlig plan, men senere som samfunn», sier psykolog Anna Helle-Valle.

Når fagfolk sier så tydelig fra om det vi alle innerst inne vet men snakker lite om, er det på tide at også politikerne våkner. På alle nivåer. Kommuner og fylkeskommuner kan bli bedre på å ha flergenerasjonsperspektivet for øye i tjenesteproduksjonen ved å skape eller bidra til etablering av møteplasser hvor ulike aldre integreres. Skoler og barnehager kan samlokaliseres med boliger for eldre, for eksempel. Å legge til rette for mer nærhet mellom eldre og videregående skoleelever som er fylkeskommunens ansvar, bør ikke være vanskelig heller.

Men minst like viktig er det å gi de som vil det, jobbe så lenge de er arbeidsdyktige og har arbeidslysten. Vi må selvsagt jobbe innenfor gitt regelverk men som hørings- og påvirkningsinstans må også fylkespolitikerne i Innlandet jobbe aktivt for å få endret rammeverket for aldersgrenser i arbeidslivet. Da vil også automatisk grensen for når man defineres som «gammal» endres!

Innlandet Høyre går til valg på et fleksibelt, familievennlig og trygt arbeidsliv der alle skal få jobb og der tilgjengelige ressurser tas i bruk. Seniorene bør i større grad få bidra i nærings- og samfunnsutviklingen. Ingen skal gå ut på dato!

Powered by Labrador CMS