BANE NOR:

De fleste avsporinger skjer i lav hastighet ved jernbanestasjoner, terminaler og verkstedområder. Det blir færre av dem, i følge Bane Nor.
De fleste avsporinger skjer i lav hastighet ved jernbanestasjoner, terminaler og verkstedområder. Det blir færre av dem, i følge Bane Nor.

– Stadig færre avsporinger

Det blir stadig færre avsporinger ved jernbanestasjonene.

Publisert

Det melder Bane Nor i en kommentar til hendelsen der et godstog-lokomotiv sporet av under skifte av spor ved Kongsvinger stasjon i sommer.

– Vi ser en god trend i reduksjon i antall avsporinger de siste årene. De aller fleste avsporingene på jernbanen er lite alvorlige. Det vil si at de skjer i svært lav fart i forbindelse med flytting av tog inne på stasjoner, godsterminaler og verkstedområder. Her har Bane NOR jobbet målrettet med rutiner for skifting og oppfølging av personalet for å få ned denne type avsporing, skriver kommunikasjonsrådgiver Marianne Henriksen i Bane Nor.

Den aktuelle hendelsen forsinket godstoget med over fire timer og kostet rundt 20.000 kroner i berging. Det oppsto ikke skade på jernbaneanlegget.

– Det blir rutinemessig vurdert om hendelsen skyldes skadevolder, og i disse tilfellene blir aktuelle kostnader fremmet som et krav til selskapet, opplyser Henriksen.

Powered by Labrador CMS