Sommeridyll med store lvetann. Rd hytte. Populrt hyttested for nordmenn.
Sommeridyll med store lvetann. Rd hytte. Populrt hyttested for nordmenn.

Sverige-hytteeiere tapte strid om karantene i lagmannsretten

Hytteeierne som saksøkte staten for å slippe karanteneplikten etter å ha overnattet på hytta i Sverige, har tapt saken i Borgarting lagmannsrett.

Hytteeierne fikk først medhold i tingretten, men regjeringen anket saken.

– I motsetning til tingretten kom lagmannsretten til at forskriften var gyldig. Det forelå ikke krenkelser av hytteeiernes menneskerettigheter. Inngrepene var forholdsmessige og rettferdiggjort av hensyn til å beskytte liv, helse og økonomi. Inngrepene var heller ikke i strid med EØS-rettens regler om fri flyt av personer, tjenester, varer og kapital, skriver lagmannsretten i sitt sammendrag av dommen.

Rettsstrid

Det er seks hytteeiere som har frontet saken, men de har hatt et stort antall andre i ryggen. De har ment at de skal slippe innreisekarantene når de kommer tilbake til Norge etter å ha overnattet i hyttene som ligger i nabolandet.

Til sammen er det registrert 12.400 norskeide hytter i Sverige.

I tingretten fikk hytteeierne medhold i at deler av covid-19-forskriftens regler om innreisekarantene var ugyldig. Retten sa seg enig i at reglene om innreisekarantene er et inngrep i saksøkernes bevegelsesfrihet og retten de har til respekt for hjem og familieliv.

Lagmannsretten kom altså til motsatt konklusjon.

– Tiltakene lå videre innenfor hjemmelsgrunnlaget i smittevernloven. Det forelå heller ikke andre grunner som tilsa at forskriften var ugyldig. Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet ble derfor frifunnet, heter det i sammendraget.

– Helt uvirkelig

Ankesaken om karantenestriden ble behandlet i Borgarting lagmannsrett i mai.

Heidi Furustøl som er talsperson for foreningen Norsk Torpare, sa i forkant at avgjørelsen til lagmannsretten at de hadde ventet i nesten ett og et halvt år på en løsning i karatenestriden.

– Det er helt uvirkelig at vi blir nektet adgang til våre egne hjem, vi blir ikke smittet ved å reise dør til dør og uten nærkontakt på eiendommen vår, sa hun.(©NTB)

Powered by Labrador CMS