Unge over 18 år flyttes fram i vaksinekøen

I regjeringens oppdaterte vaksinestrategi skal unge voksne få koronavaksine tidligere enn det som var den opprinnelige planen.

– Regjeringen løfter de unge fram i vaksinekøen fordi smitten er høyest blant de unge. Unge voksne har mer sosial kontakt enn eldre voksne og bidrar mer til smittespredningen, sa statsminister Erna Solberg da hun holdt koronapressekonferanse onsdag kveld.

Endringene innebærer at aldersgruppen over 18 år får vaksine så snart vaksineringen av alle over 45 år er ferdig.

– Da vil aldersgruppene 18–24 år og 40–44 år få tilbud om vaksine samtidig. Etter dem vil aldersgruppen 25–39 år tilbys vaksine, opplyser regjeringen.

Solberg påpeker at mange unge har blitt hardt rammet av tiltakene, selv om regjeringen har forsøkt å verne dem.

– At unge kan ha mer kontakt med andre og leve friere liv er veldig viktig, samtidig vil det å vaksinere unge først bidra til å begrense smittespredningen, sier Solberg.

Da Vorland-utvalget, som har vurdert vaksineringen i Norge, la fram sin rapport tidligere denne uka, tok de til orde for at regjeringen bør vurdere å flytte 18-25-åringer fram i vaksinekøen.

De begrunnet dette med den skjevfordelte tiltaksbyrden gjennom pandemien, gruppens mobilitet og bidrag til smittespredningen.

Hvilke aldersgrupper som bør prioriteres i vaksinasjonsprogrammet videre, er noe av det regjeringen har bedt FHI se nærmere på sin vurdering av vaksinestrategien. Vurderingen ble levert til regjeringen tirsdag.

– Når vaksinasjon av unge kan starte i kommunene vil variere noe, men det vil for enkelte kommuner skje allerede fra begynnelsen av juni, opplyser regjeringen.

Powered by Labrador CMS