Statsminister Erna Solberg på pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag.
Statsminister Erna Solberg på pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag.

Koronasertifikat: Åpner for deltakelse på offentlige arrangementer, cruise og pakkereiser

Regjeringen åpner for flere bruksområder for koronasertifikat, men har foreløpig ikke fullstendig oversikt. Nordmenn kan trolig reise til Europa i juni.

Regjeringen mener at både koronasertifikat og tester ved inngangen kan være aktuelt å bruke for større arrangementer utendørs i sommer. Det vil også kunne brukes til å øke antallet personer som kan delta på arrangementer.

Onsdag sendes et lovforslag på høring for å legge til rette for mer utstrakt bruk av koronasertifikat. En fullstendig liste over alt et slikt koronasertifikat kan brukes til, er foreløpig ikke klart.

– Vi er enige med rådene vi har fått fra helsemyndighetene om at koronasertifikat kan brukes for å ha større offentlige arrangementer, cruise og pakkereiser. Regjeringen har imidlertid større ambisjoner for bruken. Vi vil for eksempel også vurdere om sertifikatet kan brukes lokalt der det er strengere regler enn de nasjonale. Det er mange spørsmål som må avklares før vi endelig konkluderer, sier statsminister Erna Solberg (H).

Fakta om koronasertifikat

* Et koronasertifikat vil kunne vise hvem du er, vaksinasjonsstatus, negativt testresultat og eventuell immunitet etter gjennomgått koronasykdom.

* Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag å utvikle et koronasertifikat her til lands.

* Arbeidet går langs to hovedakser: Den ene er de tekniske løsningene, og den andre er hvordan man skal bruke det i praksis og vurderinger rundt det.

* I første omgang vurderes det om sertifikatet vil gi vaksinerte andre muligheter enn uvaksinerte i Norge. Sertifikatet er nevnt i trinn 3 av gjenåpningsplanen.

* 5. mai opplyste regjeringen at koronasertifikatet vil kunne brukes til offentlige arrangementer, cruise, pakkereiser og lignende. Det vil også kunne gjøre at gjenåpningsplanen blir framskyndet, og at flere kan være til stede på arrangementer til sommeren.

* Etter hvert vil det også blant annet kunne få betydning for utenlandsreiser, for eksempel med tanke på karantene ved innreise. Detaljene rundt et såkalt grønt sertifikat diskuteres fortsatt i EU.

* Den første versjonen ble klar 4. mai og ble presentert på en pressekonferanse med regjeringen 5. mai. Denne versjonen viser testresultat og vaksinestatus, men uten system for identifikasjon. Den er derfor sårbar for juks, og det vil ikke bli utstrakt bruk av denne versjonen.

* Tidlig i juni vil en verifiserbar versjon av koronasertifikatet som inneholder e-signatur og QR-kode etter planen være klar.

* En endelig versjon av koronasertifikat i tråd med alle EU-krav i Digital green pass skal etter planen være klar 22. juni. Den skal legge til rette for fri bevegelse over grensene i Europa.

Kilder: Helsedirektoratet , Folkehelseinstituttet , EU , Regjeringen

Første versjon klar

Et koronasertifikat skal på en sikker måte kunne dokumentere navn og fødselsdato, om du har fått vaksine, om du nylig har fått en negativ test og om du er immun etter å ha hatt korona. Sertifikatet vil kunne brukes til å åpne samfunnet mer og tidligere, opplyste Solberg på en pressekonferanse onsdag.

Den første versjonen av sertifikatet som viser testresultat og vaksinasjonsstatus, er nå klar, men vil bli videreutviklet for å bli sikrere, bedre og kunne brukes til mer. Arbeidet går langs to hovedakser: Den ene er de tekniske løsningene, og den andre er hvordan man skal bruke det i praksis og vurderinger rundt det.

Solberg viste til at smitten fortsetter å gå nedover nasjonalt samtidig som antallet vaksinerte øker. Dette gjør at man er i rute for ytterligere åpning mot slutten av mai.

Kan trolig reise til Europa i juni

Norge samarbeider med EU om et felles rammeverk for koronasertifikat.

Debatten går fortsatt i EU om hvordan et koronapass skal brukes, for eksempel om man vil kunne unngå karantene ved innreise til ulike europeiske land. Så lenge det ikke er vedtatt hvilke regler som gjelder i Europa, vil det begrense også et norsk koronapass i utlandet i en tid framover.

Ifølge planene vil en fullverdig versjon i tråd med EUs regelverk være klart sent i juni.

Men Solberg sa at regjeringen vurderer bruk av koronasertifikater for reising i EU før den felles europeiske løsningen er på plass. Dermed kan nordmenn trolig reise til steder i Europa allerede tidligere i juni.

– Om vi har verifiserbart koronasertifikat på plass før EU, og også andre land har tilsvarende sertifikater vi stoler på, vil vi vurdere å åpne for slik bruk av koronasertifikat for reise til og fra EU før den felles europeiske ordningen er på plass, sa Solberg.

Powered by Labrador CMS