Til sammen skal 2,7 millioner innbyggere få over 32 milliarder kroner tilbake fra skatteoppgjøret for 2020.
Til sammen skal 2,7 millioner innbyggere få over 32 milliarder kroner tilbake fra skatteoppgjøret for 2020.

De fleste får penger tilbake på skatten

Tre av fire nordmenn har betalt for mye i skatt i 2020. Over 32 milliarder kroner får de tilbake denne våren eller sommeren. Også i Kongsvinger får tre av fire igjen på skatten.

Publisert

Den foreløpige skatteberegningen viser at 75 prosent av skattepliktige i Kongsvinger får igjen til sammen litt over 90 millioner, i snitt 9.422 per person. 25 prosent får restskatt på totalt 55 millioner, i snitt 17.473 kroner å betale.

Pengene kommer allerede om noen uker, eller i mai og juni for de fleste av oss.

– Leverer du og eventuell ektefelle den nye skattemeldingen på skatteetaten.no, kan du få skatteoppgjøret med penger på konto innen et par uker etter at du har sendt den inn, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Unntaket blir for dem som blir tatt ut til kontroll. De som leverer skattemeldingen automatisk, og ikke går inn på nettsiden og sender selv, må vente til juni. De som leverer på papir, får skatteoppgjøret først i august.

Restskatt

Den foreløpige skatteberegningen viser at tre av fire lønnstakere og pensjonister ligger an til å få skatt tilbake. Til sammen skal 2,7 millioner innbyggere få over 32 milliarder kroner tilbake fra skatteoppgjøret for 2020.

Samtidig er det også mange som skylder skatt. 1 million må være forberedt på restskatt. De skylder 24 milliarder kroner som må innbetales til Skatteetaten.

En årsak til at noen får restskatt, kan være at man ikke har gjennomført reiser til jobben i fjor på grunn av pandemien. Derfor er det denne gangen heller ikke ferdigutfylt fradrag for reisevei mellom jobb og hjem i skattemeldingen.

– Har du reist til jobb i hele eller deler av 2020 akkurat som du pleier, må du selv fylle ut opplysninger om dette i skattemeldingen, sier skattedirektøren.

Noen fikk også lavere rente på lånene sine i fjor. Det fører til mindre fradrag på skatten.

Utsatt frist

Nesten 5 millioner nordmenn har i løpet av mars og april fått skattemeldingen for 2020. Her er også den foreløpige skatteberegningen. Den sier hva man ligger an til å måtte betale i restskatt, eller hva man har til gode.

– Det er først når du får skatteoppgjøret at du får endelig beregning av skatt. I skatteoppgjøret er det tatt hensyn til eventuelle endringer og nye opplysninger du selv har utført, sier Funnemark.

Hun understreker at selv om skattemeldingen er forhåndsutfylt, er den ikke ferdigutfylt. Det kan være informasjon som du selv må fylle inn, for eksempel om fradrag, ekstra inntekter eller verdier i andre land. Det er derfor viktig at du sjekker at opplysningen er korrekte.

Frist for innleveringer av endringer i skattemeldingen er 30. april for lønnstakere og pensjonister. Man kan søke om å få utsatt fristen én måned.

Powered by Labrador CMS