Kongsvingerkunstnere får stipend

Sparebanken Hedmarks kunstfond har delt ut 150.000 stipendkroner. Disse blir fordelt på fem Kongsvingerkunstnere:

Thea Sørli Paulsrud, Andrea Rymoen, Martin Høgberget, Ingjerd Engh og Jesper Engvold Langholmen.

Fondets formål er altså å støtte skapende og utøvende kunst samt kunstfremmende tiltak innen litteratur, drama, tone-, bildende- og scenekunst. Fondet kan også støtte kunstnerisk utsmykning, bevaring av kulturminner og andre tiltak. Støtten kan gis i form av gaver, garantier, stipend eller på annen måte.

Milliongave fra Sparebanken Hedmarks kunstfond til Kongsvinger kommune:

Powered by Labrador CMS