Bilføreren i 50-årene kjørte to ganger med promille på langt under ett år. Nå må hun i fengsel.

Fengsel og 50.000 kroner i bot etter promillekjøring

Først ble kvinnen tatt for promillekjøring langs Oslovegen. Sju måneder senere ble hun stanset langs Vestre Solørveg. Kvinnens promille ble målt til henholdsvis 0,68 og 2,26.

Publisert Sist oppdatert

«Kjøringen var vinglete, og hun var flere ganger over i motgående kjørefelt».

Denne vitneobservasjonen ble Glåmdal tingrett gjort kjent med under den nylig avholdte hovedforhandlingen.

Det er i dag nøyaktig ett år siden kvinnen i 50-årene ble tatt for promillekjøring for første gang.

Hun erkjenner å ha vært påvirket av alkohol under kjøreturen langs Oslovegen. Politiets utåndingsprøve viste en alkoholkonsentrasjon på 0,34 milligram per liter luft, noe som tilsvarer 0,68 i promille.

Neste gang kvinnen ble tatt for kjøring med alkohol i blodet, var sju måneder senere – nærmere bestemt 24. juni i år. Da viste politiets måling at hun hadde en promille på hele 2,26. Også dette forholdet erkjenner hun.

Kjørte uten gyldig førerkort

I tillegg til de to tilfellene med promillekjøring, ble to kjøreturer uten gyldig førerkort også tema under hovedforhandlingen.

Det er funnet bevist at hun kjørte uten gyldig førerkort ved det andre tilfellet av promillekjøring, samt at hun heller ikke hadde gyldig førerkort 3. august i år da hun kjørte bil i Langelandsvegen. Begge disse tiltalepostene erkjenner hun også.

Kvinnen, som ikke er bosatt i Kongsvinger, er ikke tidligere dømt for promillekjøring. Glåmdal tingrett har i skjerpende retning tatt hensyn til at det er snakk om to tilfeller av promillekjøring på under ett år, samt at hun ved to anledninger etter den første promillesaken kjørte bil uten førerkort.

Det er også, ifølge tingretten, skjerpende at kvinnen skal ha kjørt vinglete og flere ganger var over i motgående kjørefelt.

– Retten er overbevist om at det kun var flaks at tiltaltes kjøring ikke fikk større konsekvenser enn den gjorde, slås det fast i dommen.

I tillegg til at kvinnen må sone en fengselsstraff på 36 dager og at hun må betale 50.000 kroner i bot, er hun også fradømt retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en periode på tre år. Dette gjelder fra den første promillekjøringen fant sted. Kvinnen er i tillegg dømt til å betale 1.140 kroner i saksomkostninger.

Powered by Labrador CMS