Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby uttaler seg om smittevern-veileder i videregående skole.
Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby uttaler seg om smittevern-veileder i videregående skole.

Regjeringen åpner for bruk av munnbind på videregående skoler

I en ny smittevernveileder for videregående skoler åpnes det for at skoleeier og lokale helsemyndigheter kan vurdere bruk av munnbind utenfor undervisning.

Utenfor undervisning betyr for eksempel til og fra klasserommene og i friminutt. Tiltaket skal være et ekstra smitteverntiltak for elever og ansatte, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– De eldste elevene har bedre forutsetning for å kunne bruke munnbind riktig, og derfor kan munnbind utenfor klasserommet vurderes som et ekstra smitteverntiltak. For eksempel kan det være aktuelt i fellesområder der det lett kan oppstå trengsel, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Bruk av munnbind skal være frivillig og bør deles ut gratis. Det skal ikke være et alternativ til å holde avstand. Veilederen er oppdatert med regjeringens råd om å holde to meters avstand i steder for én.

Bevarer trafikklyssystem

Smittevern på videregående skoler er en utfordring, fordi elevene er eldre og samler elever fra et større geografisk område.

Fram til nå har det vært en felles smittevernveileder for ungdomsskolen og videregående, men nå har sistnevnte fått en egen veileder. Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har utformet veilederen.

Trafikklyssystemet med grønt, gult, og rødt tiltaksnivå bevares i veilederen for videregående skoler.

– Smittevernveilederne med trafikklyssystemet har ført til forutsigbarhet og en struktur som er forståelig, sier Melby.

Den nye veilederen skal gjøre det enklere for skolene å følge smitteverntiltakene.

Strengere rødt nivå

Veilederen er også oppdatert med kunnskap om dagens situasjon når det gjelder smitte blant barn og unge med muterte virusvarianter.

Det innføres strengere retningslinjer for kontakter på rødt nivå. Antall kontakter elevene har i løpet av en uke halveres i forhold til gult nivå. Det betyr at klassene mange steder må deles i mindre grupper, eksempelvis i halve klasser, på rødt nivå.

Også veilederne for barnehage og barne- og ungdomsskole skal revideres. De vil offentliggjøres torsdag.

Powered by Labrador CMS