FHI: Alle over 18 får første dose innen midten av juli

Innen midten av juli skal alle voksne over 18 år ha fått sin første dose med koronavaksine, ifølge det nye vaksinescenarioet til Folkehelseinstituttet.

FHI la tirsdag fram et nytt scenario basert på nye anslag for når vaksinene ankommer. Det er ingen store endringer, opplyser visedirektøren for koronavaksinasjonsprogrammet Jasper Littmann til NTB.

– Vi har kommet så langt at vi vet omtrent hvordan hastigheten blir framover, sier han.

I det nye scenarioet er prognosene for et nøkternt og et optimistisk scenario slått sammen og er nærmest identiske. Hovedgrunnen er større sikkerhet når det gjelder leveringstidspunkt for de vaksinene som nå er i aktiv bruk i Norge.

Per i dag er det vaksinene fra Pfizer-Biontech og Moderna i Norge, mens vaksinen fra Johnson & Johnson er ventet fra midten av april.

– Vi har stor tro på at Pfizer og Moderna vil levere som avtalt, sier Littmann.

I tillegg kommer AstraZeneca-vaksinen, som er satt på pause. Pausen varer foreløpig til uke 15 eller 12. april. Etter det Mitt Kongsvinger kjenner til har Kongsvinger kun mottatt vaksinene fra Pfizer og AstraZeneca.

– I scenarioet antas det at AstraZeneca vil tas i bruk igjen. Men det er ikke ensbetydende med at vi har konkludert i saken. Det kan endre seg. Da vi måtte oppdatere scenarioet igjen, sier Littmann.

Dette er tidspunktene for når alle i ulike grupper ifølge FHIs nøkterne scenario skal ha fått tilbud om første vaksinedose (scenario fra 12. mars i parentes):

* Helsepersonell: 3. uke i mai (3. uke i april)

* 75–84 år: 3. uke i mars (3. uke i mars)

* 65–74 år + 18-64 år med høy risiko: 3. uke i april (midten av april)

* 55–64 år, underliggende sykdom: 3. uke i april (midten av april)

* 45–54 år, underliggende sykdom: 3. uke i april (3. uke i april)

* 18–44 år, underliggende sykdom: månedsskifte april/mai (månedsskifte april/mai)

* 55–64 år: midten av mai (midten av mai)

* 45–54 år: 2. uke i juni (2. uke i juni)

* 18–44 år: 2. uke i juli (1. uke i juli)

* De aller fleste sykehjemsbeboerne og personer over 85 år er allerede fullvaksinerte eller har fått første vaksinedose.

Powered by Labrador CMS