Kun Elverum avvirker mer skog enn Kongsvinger i Norge.
Kun Elverum avvirker mer skog enn Kongsvinger i Norge.

Kongsvinger og Eleverum hogger mest

Statistisk sentralbyrå (SSB) har offentliggjort skogavvirkningsstatistikken for 2019.

Ikke overraskende er Kongsvinger å finne i toppen – kun slått av Elverum. Samlet hogst for industriformål i 2019 var på rekordhøye11 millioner kubikkmeter, i følge SSB.

Skogeierne i Kongsvinger leverte drøyt 280.000 kubikkmeter tømmer til industrien i fjor. Elverum ligger et hestehode foran med drøyt 340.000 kubikkmeter.

Powered by Labrador CMS