Kunnskapsminister Guri Melby (V).
Kunnskapsminister Guri Melby (V).

Ministeren kommer til KUSK

Hva slags lovfestet rett har egentlig barn og unge til å påvirke sin egen framtid? Det spørsmålet kommer kunnskapsminister Guri Melby til KUSK for å hjelpe til med å svare på.

I løpet av uke 46 og 47 gjennomføres et undervisnings- og medvirkningsopplegg med 8.-klassinger ved Kongsvinger Ungdomsskole (KUSK) - som en av tre skoler i Glåmdal-regionen. Selve opplegget vil foregå ved KUSK 11. november kl 08.50 med deltakelse av kunnskapsminister Guri Melby. Det vil også være en seanse 18. november uten statsrådens deltakelse.

Gjennom å få medvirkning inn i skolen vil prosjektet få involvert en bredere gruppe av barn og unge i lokalmiljøene, og undervisningsopplegget vil omhandle by- og samfunnsplanlegging, demokrati og den lovfestede retten barn og unge har til å påvirke.

Samtidig er opplegget knyttet til medvirkning til kommunedelplanen for E16, der man ønsker å få innspill til og kartlegge verdifulle steder i nærmiljøet til de unge.

Ungdommen vil få en kort innledning og noen innledende oppgaver om stedsidentitet, det å høre til og hva som skal til for å trives. De vil få en introduksjon til feltarbeid og intervjuteknikk, før de selv går ut i nærmiljøet og kartlegger viktige områder for lokalbefolkningen ved å intervjue folk de møter.

Undervisningsopplegget knyttes til det tverrfaglige emnet ‘Demokrati og medborgerskap’ som er en del av fagfornyelsen fra høsten 2020. Videre knyttes det til opplæringens verdigrunnlag ‘Demokrati og medvirkning’.

Ifølge Undervisningsdirektoratet skal de tverrfaglige temaene i læreplanverket ta utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt.

Innunder demokrati og medborgerskap skal ‘skolen gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis’. Fageksperter fra prosjektet har utformet opplegget og leder det i samarbeid med skolene. Ved skolen deltar i tillegg kommunens ordfører.

I Kongsvinger deltar altså kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby – bakgrunnen er fagfornyelsen knyttet til «demokrati og medborgerskap» - og prosjektet som et eksempel på hvordan dette kan gjennomføres.

Undervisningsopplegget vil gjennomføres digitalt.

Powered by Labrador CMS