Statsforvalteren mener kommunen ikke har fulgt loven

Sier kommunen ikke har riktige rutiner på dokumentering og tilsyn.

Publisert Sist oppdatert

Kongsvinger kommune opplyser i en pressemelding mandag formiddag at de hadde tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler mandagen og tirsdagen før. Tilsynet er et ledd i Statsforvalterens nasjonale tilsyn med kommunen, i sin rolle som tilsynsmyndighet innenfor feltet miljørettet helsevern for barnehager og skoler.

Kommunen skriver at hensikten med tilsynet er å bidra til at kommunene følger opp barn og elevers fysiske og psykososiale miljø i henhold til forskrift om miljørettet helsevern og kan dokumentere en slik oppfølging.

– Jeg vil gjerne presisere at dette ikke omhandler hvordan eller kvaliteten på hvordan miljørettet helsevern utrettes i skolene og barnehagene, men heller hvilke rutiner kommunen har på dokumentering av det, sier kommunalsjef Oppvekst og læring Jon Egil Pettersen til Mitt Kongsvinger.

Tilsynet omhandlet følgende områder:

  • Klar fordeling av myndighet og oppgaver.
  • Oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler.
  • Risikobasert tilsyn.
  • Systematisk oppfølging av tilsyn.

Tilsynet baserer seg på innsendt dokumentasjon fra kommunen og det ble avholdt intervjuer med kommuneledelsen.

Tilsynet avdekker at Kongsvinger kommune har mangelfull dokumentasjon og praksis på alle fire områdene. Statsforvalteren vil derfor konkludere med lovbrudd:

«Kongsvinger kommune oppfyller ikke plikten til å føre systematisk tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Lovgrunnlag: Folkehelseloven §§ 9 og 30, samt forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 25»

Kongsvinger kommune skriver at de var forberedt på de avvikene som ville komme og tar tilsynet og konklusjonen om lovbrudd til etterretning.

– En del av dette arbeidet er forslag om etablering av et regionalt samfunnsmedisinsk senter, denne løsningen vil eventuelt ivareta forventningene om en god organisering av miljørettet helsevern for Kongsvinger kommune og Kongsvingerregionen for øvrig, skriver Kommunen.

Kommunalsjef Pettersen sier de vil komme med sine innspill når de får den foreløpige tilsynsrapporten innen kort tid, de vil så følge de føringene som kommer i den endelige rapporten.

– Vi er klare til å få rettet opp påviste manglene i dokumentasjon og praksis innen de tidsfrister som blir gitt. Statsforvalteren bruker ordet lovbrudd fordi det er lovfestetepraksiser, men det som følger av lovbruddet er da at man påpeker områder som skal forbedres slik at det blir i henhold til loven, forklarer Pettersen.

Saken vil bli lagt fram til politisk behandling høsten 2021.

Powered by Labrador CMS