Kongsvinger vil ha jakt på villsvin

Kongsvinger kommune vil også være med å skyte villsvin. Om politikerne er enig med rådmann Lars Andreas Uglem.

På dagsorden til Kommunestyret denne uka har administrasjonen bedt om politikernes aksept på at det også her skal drives jakt på uønskede villsvin.

Nasjonalt er det utarbeidet en handlingsplan mot villsvin 2020-2024. Denne planen er utarbeidet av Miljødirektoratet og Mattilsynet. Kommunene er bedt om å godkjenne planen. Handlingsplanens målsetning er at det innenfor Norges grenser skal være færrest mulig villsvin på et minst mulig område.

Opprinnelig skulle dette vært behandlet av Regionrådet, men der ble behandling av saken faktisk glemt.

For å opprettholde tempoet i den formelle beslutningsprosessen ble derfor kommunene bedt om å behandle saken uten Regionrådets innstilling. Rådmannen i Kongsvinger ber nå derfor politikerne om å slutte seg til handlingsplanen og få Kongsvinger med på villsvinjakt-kartet.

I rådmannens innstilling heter det:

«Villsvin kan felles dersom jaktrettshaver til den aktuelle grunneiendommen tillater det. For å legge til rette for et mest mulig effektivt jaktuttak vil en god grunneierorganisering stå sentralt. I forhold til organisering er det naturlig å se til den strukturen som ligger til grunn for elgforvaltningen. Kongsvinger kommune forventes å legge til rette for at kommunens jaktrettshavere kan bidra til at nasjonale målsettinger for størrelse og utbredelse av villsvinpopulasjonen kan oppnås gjennom et så stort som mulig årlig jaktuttak av arten.»

Powered by Labrador CMS