Enhetsleder Renate Mikkelsen for Langelandhjemmet og Skyrud demenssenter. Kongsvinger kommune tilrettelegger og tilbyr digitale møter for pårørende og pasienter.
Enhetsleder Renate Mikkelsen for Langelandhjemmet og Skyrud demenssenter. Kongsvinger kommune tilrettelegger og tilbyr digitale møter for pårørende og pasienter.

Legger til rette for digitale møter mellom pårørende og pasienter

Kommunen ser med bekymring på smittesituasjonen og at mange pasienter har pårørende fra kommuner med høyt smittetrykk. Det setter en stopper for å møtes fysisk, men Langelandhjemmet og Skyrud har gode erfaringer med digitale møter.

Publisert

Sykehjem og heldøgns omsorgsbolig i Kongsvinger kommune deler tirsdag kveld beskjeden om at fysiske møter må begrenses, som følge av økt smittetrykk i Kongsvinger.

— Like fullt ser vi med bekymring at mange har sine nærmeste boende i kommuner med et svært høyt smittetrykk, og at pårørende kommer som besøkende fra områder der innbyggere er bedt om å være minst mulig mobile. Spesielt gjelder dette pårørende hjemmeboende i Oslo og Viken.

Selv om de fleste pasienter og beboere nå er fullvaksinerte, minner kommunen om at fullvaksinering ikke er en garanti for at man ikke er smittebærende.

Kommunen er likevel opptatt av at pasienter og beboere ved sykehjem og omsorgsboliger skal få ha besøk av sine kjære:

— Kommunen tilrettelegger og tilbyr digitale møter, og vil bistå i så stor grad som mulig slik at pårørende og pasienter kan møtes ved hjelp av teknologi. Vi ber om forståelse for at vi ønsker å begrense fysiske besøk der dette er mulig, og vi oppfordrer innbyggere fra Oslo og Viken om å avstå fra å reise til sine kjære som bor i Kongsvingers sykehjem og omsorgsboliger.

Alle besøk skal avklares med det enkelte sted i forkant. For alvorlig syke beboere samt pasienter i livets siste fase, legges det til rette for at de skal få en verdig avslutning sammen med sine nærmeste.

Enhetsleder Renate Mikkelsen sier til Mitt Kongsvinger at de har gode erfaringer med digitale møter på Langelandhjemmet og Skyrud demenssenter. De har måtte ta i bruk digitale verktøy tidligere under pandemien, når de har måtte stenge for besøk.

— Videosamtalen foregår på iPad. Det er positivt for pårørende og pasienter at de kan se hverandre, fremfor å bare høre stemmen. Det har vi fått mye tilbakemeldinger på. Vi driver også ellers mye digitalt om dagen, blant annet med aktivitetsskjermer, sier Mikkelsen.

Facebook-profilen «Sykehjem og heldøgns omsorgsbolig i Kongsvinger kommune» ble opprettet da koronapandemien brøt ut i fjor. Her deles hverdagsglimt, gode øyeblikk og relevant informasjon. Bildene som publiseres er fotografert av ansatte ved de ulike institusjonene. Alle bilder som viser personer er forhåndsgodkjent før publisering

Powered by Labrador CMS