Utbyggingen av Midtbyen vedtatt

Kommunestyret vedtok sent torsdag kveld den endelige utbyggingsplanen for Midtbyen.

Publisert Sist oppdatert

Noen kjempet en siste kamp for å bevare to bygninger i Parkveien, men ble nedstemt. Flere forslag om å gi utbyggere friere tøyler ble avvist av et politisk flertall som sto standhaftig på planen som tidligere fikk flertall i planutvalget.

Enkelte av representantene i Kommunestyret minnet om at prosessen om å utarbeide en utbyggingsplan for Midtbyen nå har pågått i fire år.

— Jeg var opprinnelig glad og optimistisk på vegne av hovedlinjene i planen for denne delen av byen, og følte at det var vi politikere og ikke kapitalkreftene som skulle bestemme utviklingen. Nå er jeg ikke like optimistisk og glad, og føler at endringene i planarbeidet ikke har med seg noen av de hensynene som opprinnelig ble lagt til grunn. Jeg mener vi må bevare de to verneverdige bygningene Parkveien 19 og 21, sa KrFs Thor Ringsbu og etterlyste samtidig en løsning på parkeringsutfordringene i bydelen.

Frp representert ved Johan Aas ønsket også å gå lenger enn planforslaget som ble lagt fram, og mente at forslaget vil tvinge fram en ny behandling av reguleringsplanen i hvert av de prosjektene som bydelen er delt opp i. Frp ville derfor ha en løsning med aksept på høyere utbygging og en økning av utnyttelsesgraden på 15 prosent.

Også Ap ved Elin Såheim Bjørkli ønsket også en endring som i større grad møter utbyggernes ønsker.

— Vi må vedta en plan som skaper investeringslyst om vi ønsker oss utvikling og vekst, og det er bekymringsfullt når vi får leser i vedlegg til saken at utbyggerne uttrykker at denne planen ikke skaper en slik lyst, sa Bjørkli og fremmet tilleggsforslag til planforslaget. Det samme gjorde Audun Wangen fra Venstre, som delte KrFs syn.

Etter debatten ønsket Senterpartiet gruppemøte i saken før den endelige avstemningen, og gruppeleder Tommy Smedtorp gjorde det klart at Sp stilte sine representanter fritt i saken. Avstemningen ble på ingen måte dramatisk, selv om det var ulike politiske konstellasjoner som sto bak de fem tilleggsforslagene som ble lagt fram.

Thor Ringsbus endringsforslag ga flest stemmer av endringsforslagene med 13 stemmer. Aps forslag falt med sine 12 stemmer i mindretall. Frp fikk også med seg 12 representanter på sitt forslag. Dermed endte fire års diskusjon med det forslaget administrasjonen la fram med noen små endringer i planutvalgets siste behandling.

— Dette er en god plan for Midtbyen som legger et grunnlag for en trinnvis utbygging som vil realiseres etappevis og vil kunne pågå over flere tiår, mente planutvalgets leder Siw Christel Berg (Sp).

Powered by Labrador CMS