Kommentar

Vi er visst ikke glemt selv om vi ikke er nevnt

– Det er ikke glemt selv om det ikke er nevnt. Slik formulerte samferdselsminister Hareides rådgiver Stig-Øyvind Blystad seg da han i går var på en pressekonferanse i regi av NHO for å snakke om vei og jernbane i Innlandet. I Stortinget sto minister Hareide og fortalte at han nå har lagt all makt - om ikke mellom himmel og jord - så i alle fall for vegutbygging i fanget til Nye Veier.

Kongsvinger-regionen står ikke akkurat fremst i køen når det deles ut samferdselsmidler for tiden. For jernbane får også vi en del av regninga for at utbyggingen av Follo-banen for lenge siden helt sporet av. Det er til å grine av at ti minutters reisebesparelse for noen nær Oslo, er blitt så skandaløst mye dyrere enn planlagt, at det i årevis skal ramme de fleste andre samfunnsbesparende planer andre steder.

Det foregår akkurat nå om dagen en politisk tautrekking rundt kampen om samferdselspengene. Fra hele landet ivres det etter å komme seg framover i prioriteringskøen. Jeg føler meg ikke spesielt trygg på at dette distriktets stemmer høres veldig i hylekoret av lobbyropene. Vårt største problem akkurat nå er at distriktet ikke har mange som synes å nå fram til de avgjørende maktkorridorene. Politisk innflytelse kan kun skaffes med langsiktig og målrettet jobbing. Her har det vært sluntret unna og utvist en passiv holdning hos mange lenge. Det får vi lide for nå.

I går hentet NHO fram noen av de lokale samferdselsstemmene med utgangspunkt i den nasjonale samferdselsplanen Stortinget snart skal behandle. Bare i Innlandet vrimler det av lokalt avgjørende ønsker og behov.

Skogeier Gunnar Gundersen var blant de som var hentet inn. Han er tydelig i sin framføring om skogsnæringens skrikende behov for jernbane-satsing på gods, og det avgjørende grepet for å få erstattet den overfylte terminalen på Norsenga. Gundersen var før han dro på ulvejakt mot egen Høyre-politikk en vesentlig lokal stemme for mer enn bare skogsnæringa. Distriktet hadde hatt behov for at han snakket om mer enn skog akkurat nå. Men Gundersens rop om tømmerterminal og satsing på godstrafikk på Kongsvinger-banen gir ingen trygghet for at noe skjer.

I sitt framlagte samferdsels forslag har regjeringa bare droppet det som engang sto der om godspakke og øremerkede midler til nettopp det. Det har minister Hareide og hans medarbeidere i stedet puttet i en felles pott som veldig mange skal slåss om. De pengene ligger nå inne i en mørk Follo-tunnel. Det er grunnen til at jernbaneplanleggerne nå omgir seg med planer som er formuleringer pakket inn i bomull. Derfor var det betegnende at Hareide-rådgiver Blystad også i går pakket godssatsingen inn i den samme bomullen, og framførte de bevingende ordene om at "godspakken er ikke glemt selv om den ikke er nevnt." Slik snakker rådgivere som om de spiller en rolle i komiserien "Yes, Minister."

Og mens togene står i ventekø på en Kongsvingerbane uten hverken krysningsspor eller godsterminal, sto FrPs Tor Andre Johnsen i Stortinget og brukte spørretimen onsdag til å spørre om den samme samferdselsministeren kanskje i det minste finne en farbar E16-vei i alt uføret.
Johnsen stilte et betimelig spørsmål om det virkelig er slik at en egoistisk Ullensaker-kommune bare kan gi blaffen i tre andre kommuners veibehov og legge ned et veto basert utelukkende på egne særinteresser i trasevalg for framtida. KrF-minister Hareide har alltid vært sterk i sin tro, og er velkjent med å legge makt i andres hender.
Svaret han kom med i Stortinget understreket akkurat det. For Johnsen fikk ikke noe annet svar på hva Hareide hadde tenkt enn at han ikke tenkte på noe annet enn å la den prosessen gå sin gang på Nye Veiers premisser.

Så om noen har vært i tvil; om ikke all makt mellom himmel og jord så i alle fall all veimakt i Nye Veiers hender. Så klarer ikke de lokale kommunene å finne en felles E16-løsning som Nye Veier vil ha, ja da blir det vel noen nye tiår med fartsdumper forbi Opaker for vår del.

Om vi da ikke lenger er nevnt blir vi garantert også glemt.

Powered by Labrador CMS