Kommentar

Tre stikk for oss alle

Vaksine eller ikke vaksine?

Debatten hardner til hos mange jo lenger pandemien plager oss. Vi er alle så lei av korona nå at det er lett å hisse seg opp. Når enkelte rundt oss fortsetter å forfekte sin vaksineskepsis, samtidig som vi får stadig nye smitterekorder, øker avstanden mellom oss. I et slikt bilde kler det en lokal lege dårlig å figurere med sin underskrift på en underskriftskampanje mot vaksine.

Mitt Kongsvinger kunne forleden fortelle at den lokale allmennlegen Ragni Solveig Handberg (71) - også kjent som Dr Tertil Handberg - hadde skrevet under på et opprop som stiller seg svært kritisk til bruken av massevaksinering i kampen mot epidemien.

Reaksjonene på diverse sosiale medier var ikke så overraskende sterke og svært ulike. Selv vil ikke den lokale legen kommentere sin egen underskrift. Andre framfører at slike leger som henne ikke bør få noen form for oppmerksomhet for sitt avvikende syn.

Kommunelege Camilla Kvalø Smedtorp velger å mene at hennes legekollega er i sin fulle rett til å uttrykke sin vaksineskepsis, og at vi alle har ytringsfrihet også i en pandemi-krise. Kvalø Smedtorp mener det viktigste er at myndighetene når fram med en god kommunikasjon for hvorfor vi alle blir bedt om å ta vaksinen.

Jeg tror det for enkelte ikke finnes noen kommunikasjon god nok for at de vil endre sin vaksinemotstand. Dette handler ikke om de som har noen gode grunner i form av sin helsesituasjon ikke vil risikere liv og helse for en vaksine. Men dessverre for alt for mange er det en trassig og opparbeidet motstand som er grunnlaget for at de mener de skal holde seg utenfor samfunnets behov og ønsker. Vi bør alle tidvis minnes på at vi ikke blir bedt om å ta vaksinen bare for vår egen del.

De tre stikkene myndighetene i de fleste land innstendig ber oss om å ta, handler faktisk om selve virkemiddelet vi har for å bekjempe pandemien som har plaget oss i to år nå. Det finnes mer enn nok vitenskapelig bevis for at tre vaksinestikk demper alvorligheten i sykdomsforløpet hos koronapasientene. Det gir en mulighet til at samfunnet ikke bryter sammen i mangel av sykehusplasser og helsepersonell.

En drøy pris mange skal betale for noen få

Det burde gjøre et inntrykk selv hos de mest innbitte vaksinemotstanderne at det så langt har vært de uvaksinerte pasientene som har dominert behovet for intensivbehandling. For et helsevesen som i to år har stått i frontlinjen må det føles tøft at det er vaksinemotstandere må ha den mest krevende behandlingen. Det i seg selv er en drøy pris mange skal betale for noen få.

Det bidrar neppe til noe bra at frontene hardner til i vaksinedebatten. Det viktigste er kanskje at stadig flere av motstanderne innser at deres valg er noe mye mer enn deres egoistiske frihetsvalg. Dette handler faktisk om noe mye mer. Vi verdsetter alle en personlig frihet og et samfunn bygd på åpenhet og valg. Men noen valg er ikke bare personlige.

De som fortsatt løper rundt og skal ha seg frabedt vaksinekrav, burde gå i seg selv og spørre om hvorfor de er i en situasjon der de skal gi blaffen i alle rundt seg og prisen vi betaler, for at de skal opprettholde sin egen lille frihet.

Prisen nå mange betaler for et nytt nedstengt samfunn, er formidabel. Derfor er det egentlig helt uakseptabelt at noen få fortsatt mener de har sin rett til å stå utenfor det samme samfunnet med sin innbitte vaksinemotstand.

Derfor burde i det minste opplyste leger som Dr. Tertit Handberg holde seg for god til å motarbeide pandemikrigen til å oppildne andre til sin annerledesvitenskap.

Tirsdag nådde vi nasjonalt en ny koronarekord med 8000 smittede. Mye tyder på at vi er på full fart inn i den varslede omikron-kjempebølgen også her. Vi skal kanskje alle etterhvert få korona og at det til slutt er eneste vei ut av dette helvete, men den veien blir langt mildere og enklere om vi alle slutter å fornekte rådene om hvor vi skal kjøre.

Powered by Labrador CMS