Kommentar

«Sjefer kommer og går, men Rune Lund består»

Eiendomsbesitter Arne Jørgen Bøhnsdalen har en forståelig utblåsning mot kommunal virksomhet i Mitt Kongsvinger. Siden 2013 har han forsøkt å få mulighet til å bygge ut et attraktivt område ikke langt fra Lia skole til boligformål. Historien han har burde være en alvorlig pekefinger til kommunal administrasjon og lokale folkevalgte om at slik kan vi da ikke ha det?

Historien er en sammenhengende farse av vinglete beslutninger og ingen vilje til å finne felles løsninger. Nye politiske vedtak og nye sjefer, og derav endrede planer og beslutninger. Da hjelper det lite at skogeieren hugget rent og trodde at det attraktive området ville kunne utbygges av de utbyggerne som ville kjøpe.

Den lokale oppfatningen at det egentlig er kommunalsjef Rune Lund som styrer denne kommunen, og det blir tidvis forsterket til mer enn «cafe-fleip». Det siste folkelige utsagnet jeg fikk med meg var "kommunale sjefer de kommer og går, men Rune Lund består".

Selvsagt kan ikke og skal ikke all denne kommunens elendighet legges på skuldrene til en kommunesjef. Men Rune Lund har selv satt seg i en posisjon der han har skaffet seg både makt og myndighet over veldig mange små og store kommunale beslutninger.

Politikerne må i møte etter møte lene seg på Rune Lunds orienteringer og kunnskap for sine vedtak. Derfor må han også stå i ansvaret for å besørge at det kommunale tempoet og handlekraften står i stil med etterspørsel og forandringer.

Kongsvinger jobber iherdig for å få utvikling og vekst. Mitt Kongsvinger har i en serie rekke artikler forsøkt å vise at dette er helt nødvendig. Byen har en befolkningsutvikling som må bekymre og som det må jobbes aktivt formå motvirke. Det har en god stund vært åpenbart at kommunen er på etterskudd i forhold til behov for regulerte areal til både bolig -og nærtingstomter.

Det nytter ikke å bruke mye penger for å få folk og bedrifter om vi ikke kan tilby tomter.

Det blir nytteløst å jobbe hardt og bruke mye penger på å få folk og bedrifter til å flytte hit, om vi faktisk ikke har tilbud til hverken bedrifter som vil etablere seg eller folk som vil ha boliger. Historien Arne Jørgen Bøhnsdalen deler med oss bør være noe mer enn et rop i den skogen han hugget rein for 8 år siden fordi han trodde det skulle bygges der.

Kommunen var raskt ute med å finne noen få tomter på Roverud og Lierrasta da det ble litt for åpenbart at noe er galt. Etterpå har Nedre Langerud blitt lagt til på tilbudslista. Et område langt mindre sentrumsnært enn de 200 målene Bøhnsdalen vil bruke. Da den nye E16 ble bygd var det planlagt en vei nettopp opp til dette området ved Marikollen fra rundkjøringen til SIVA. Selv skiltingen kom på plass. Nå vil Vegvesenet ha avkjøringsstumpen fjernet.

De har vel som Bøhnsdalen mistet troen.

Powered by Labrador CMS