Kommentar

Lokal solformørkelse i kommunestyret

Det hender at jordas bane sørger for at sola forsvinner og det blir mørkt. Også i det lokale kommunestyret hender det seg at noe skygger for sola. I sitt siste møte før ferien opplevde de lokale politikere opp til flere solformørkelser på ett dagsmøte. Skyggen av en partipolitisk taktbane ble viktigere enn lyset.

Egentlig er det ikke de store politiske skillelinjene i de fleste vesentlige sakene som legges på lokalpolitikernes hjemme desker. Derfor blir det nesten ironisk at tre av de de viktige sakene i torsdagens møte endte med at posisjonens 17 medlemmer brukte sitt flertall mot opposisjonens 16 stemmer i avstemningene.

De bare stemmer som om de er uenige

Debatten viste at politikerne egentlig ikke er så uenige. De bare stemmer som om de er det.

I flere saker der politikerne hadde anledning til å ta godt grep på rattet, forsvant muligheten i behovet for at Arbeiderpartiet akkurat nå skal stemmes ned uansett sak i posisjonspartienes tenkesett. Dermed forsvant enhver anledning til å ta noen raske politiske grep inn i administrasjonens skyggedal.

Det startet med boligutbygging. Aps Iren Carlstrøm og Elin Såheim Bjørkli stilte godt forberedt og viste at de faktisk har sett og nå innsett at planleggingen ikke holder mål, og at kommunens tempo og planer er langt på etterskudd av behovet. Ap ba derfor om at administrasjonen i høst fikk legge på bordet en plan, samt forslag om hva som politikerne måtte vedta for å oppnå målet og faktisk ha boligtomter å tilby.

En offensiv tenking på det feltet var ingen uenig i, men noe flertallsforslag med Ap som avsender måtte jo unngås. Så "redningen" flertallet fant var å endre dette til at Planutvalget i stedet skulle få saken på sitt bord. Noen vil kunne innvende at offensiv tenking ikke har preget dette Planutvalget så langt. Det ble dagens første lysformørkelse!

Forholdene i deler av ungdomsmiljøene var en viktig sak i dette møtet. Innholdet i den gode og omfattende undersøkelsen som er gjort har skremt mange inklusive politikere uavhengig av partibok.

Paul Inge Tønseth (Ap) tok til orde for at rapporten så klart viste at det er behov for strakstiltak som politisk svar på det som er dokumentert av rusmisbruk og selvskading hos de unge. Tønseth og Ap foreslo derfor at det skulle bevilges strakspenger til en ungdomskontakt ved KUSK samt to nye utekontakter som kan møte ungdommen der de er utenfor skoletid og jobbe forebyggende.

Øyvind Randmæl-Warpe (H) var slettes ikke uenig, men framførte at en ekstra million til dette nå best ville bli brukt av administrasjonen uten noen politisk føring. Dermed en ny avstemning med samme målscore 17-16. Dagens andre mørkelegging!

Kulturskole-tilbudet har vært en sak som har versert i kommunale fora lenge. Politikerne har ved flere anledninger etterlyst løsninger for å redusere ventekøen av unge som ønsker seg en plass. Ingen var uenig i at noe må gjøres for de 65 unge som ønsker seg et tilbud. Også her lanserte Ap et strakstiltak og ville ha 200.000 kroner til Kulturskolen nå. Ingen i posisjonen sa seg uenig i det, men hang seg på rådmannens innstilling om at dette fikk komme som en del av budsjettet i høst. Ny runde med politisk skuespill og stadig 17-16 i sluttstilling. Tredje mørkelegging for dagen!

Et frivillig liv som lokalpolitiker må tidvis være både frustrerende og utfordrende. I går var det mange som kanskje mente noe helt annet enn det de til slutt stemte for.

Mest grunn til å være fornøyd var nok administrasjonen, som i det meste fikk det som den ville og beholdt det meste av alle hender på rattet i de viktigste sakene. Siden politikerne var mer opptatt av å gå i takt enn å utøve politisk handling, ble det tidvis mørkere i Kommunestyret enn strengt talt nødvendig de sju timene dette tok.

Powered by Labrador CMS