Kommentar

Korona og hund nok en gang

Et tema som blir belyst fra flere forskjellige vinkler, er koronahunden. Jeg har selv belyst saken i et par artikler her på Mitt Kongsvinger. Ofte med fokus på dem som har valgt å skaffe seg hund under pandemien for så å finne ut at dette ble feil og kjører hunden ut på omplassering.

Når det blir feil, er omplassering eneste mulighet? Eller er det andre alternativer som kan vurderes? Finnes det muligheter for å benytte seg av familie og venner, et nettverk? Hva med hundebarnehage eller hundeluftetjenester? Eller noe som ikke er så veldig utbredt her til lands – ta hunden med seg på jobb?

Det siste punktet her har jeg lyst til å belyse litt i denne artikkelen. Jeg har selvfølgelig full forståelse for at en hund ikke kan være med på jobb om man jobber på et sykehus, barnehage, bilverksted eller fabrikk, men det finnes da andre arbeidsplasser hvor det er – eller i det minste bør være mulig å ha hunden med?

Med hund på arbeidsplassen

Som tidligere nevnt, hund på arbeidsplassen er ikke spesielt utbredt her til lands, men ser man over landegrenser, så tillater rundt 8 prosent av arbeidsplassene i Storbritannia og USA at ansatte tar med sine hunder på jobb.

Også her til lands er arbeidsplassene i endring, og det å ha med en hund på jobb kan være med på å bedre arbeidsmiljøet samt motivere de ansatte.

Også her til lands er arbeidsplassene i endring, og det å ha med en hund på jobb kan være med på å bedre arbeidsmiljøet samt motivere de ansatte. Undersøkelser viser at det er en rekke fordeler med å ha hunden med seg på jobb, både for bedriften og de som jobber der. Positive fordeler som trekkes frem i undersøkelsene er redusert stress (noe som kan være en årsak til fravær på jobb), høyere jobbtilfredshet, økt produktivitet, mindre gjennomtrekk i arbeidsstokken og en helsebringende effekt av det å ha kjæledyr rundt seg.

En engasjert hundeeier kan i tillegg senke skuldrene og jobbe bedre når vedkommende slipper å bekymre seg for en hund som mistrives hjemme alene eller har separasjonsangst.

Mange fordeler, men mye å tenke på

Som du kan se, er det flere fordeler med hunder på arbeidsplassen. Men det er alltid hundens beste som skal stå i fokus. Noen hunder er svært sosialt anlagt og vil kunne takle en slik hverdag veldig bra, mens andre hunder er mer skeptiske av seg og usikre. Disse kan vise dette gjennom endret og uønsket adferd.

Jeg jobber en del med hunder som har adferdsutfordringer, og i mange tilfeller er det usikkerhet, forhøyet stressnivå eller en kombinasjon av dette som gir utfordringene. Det er derfor ikke sikkert at hunden synes at det å være med på jobb er en ideell ordning. Men jeg tenker at med litt planlegging og tilrettelegging av arbeidshverdagen, kan dette jobbes inn til en god løsning for alle parter.

Noe som er viktig å tenke på, er for eksempel forsikringer og krav: Hvis noe går galt, hvem er da ansvarlig? Jeg tenker det er viktig å ha en omfattende ansvarsforsikring og en skadeavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Tillater arbeidsgivers leiekontrakt dyr i lokalene, dersom man holder til i leide lokaler?

Hva med kulturelle hensyn - i noen religioner ansees hunden for å være et urent dyr. Dette kan gjøre at det å arbeide tett på hunder oppleves som krenkende for enkelte mennesker. Jeg tenker at da må man eventuelt se på mulighetene for å tilrettelegge arbeidsplassen, slik at det blir en god aksept mellom partene.

Allergier er en annen ting. I følge Astma- og allergiforbundet er 5 prosent av befolkningen allergisk mot hund og 10 prosent mot katt. Her kan en mulighet være å lage hundefrie soner på arbeidsplassen.

Et annet tema som kan dukke opp er helse. Gode retningslinjer for håndhygiene, regelmessige veterinærbesøk og nødvendige vaksinasjoner vil kunne være til hjelp for de som bekymrer seg for smittefare fra smittsomme sykdommer og parasitter.

Snuble- og falluhell vil alltid være en risiko forbundet med det å ha hunden med seg på jobb. Man kan snuble i en hund, et bånd eller en hundeseng, så klare retningslinjer vil igjen være et godt hjelpemiddel her.

Noen kan være redd for hunder, noen i så sterk grad at de har fobier. Hundefrie soner kan være et alternativ i så måte og man kan i tillegg opplyse på et jobbintervju at bedriften er hundevennlig. På den måten kan man forberede en jobbsøker på at hund på arbeidsplassen vil kunne være en realitet.

For å unngå å skape frustrasjoner, irritasjoner og konflikter på arbeidsplassen, er det også viktig å jobbe med hundens adferd. Vær sikker på at den har de nødvendige ferdighetene som kreves for å være på jobb, slik at det ikke oppstår uønskede situasjoner for hverken hund eller kolleger.

Hvordan gjennomføre i praksis?

Vis hensyn når du tar hunden med på jobb, slik at det skal bli en god opplevelse for alle involverte parter.

Noen bedrifter som har en hundevennlig personalpolitikk, har valgt å tilrettelegge for dette på ulike måter. Enkelte sier at det er ok så lenge hundens adferd er bra, andre velger avgrensede områder hundene og deres eiere kan oppholde seg på og noen har spesielle dager eller tidspunkter det er lov å ha med hund.

Uansett hvilke løsninger som velges, er det viktig å ha klare og godt gjennomtenkte retningslinjer å forholde seg til. Alle ansatte i bedriften må gjøre seg kjent med og være innforstått med innholdet i retningslinjene.

Kolleger er avgjørende for å lykkes

Samtykke og støtte fra kolleger rundt det å ha hund på en arbeidsplass er helt avgjørende, og kanskje enda mer viktig i små bedrifter hvor folk ofte jobber tettere på hverandre. Her tenker jeg det er viktig at folk kan få uttrykke sine betenkeligheter før en avgjørelse tas. Det skal sies at de aller fleste er positive til dyr på arbeidsplassen, og mange er til og med villig til å endre egen adferd for å være behjelpelig med å tilrettelegge hverdagen.

Planlegg i fellesskap, for på den måten kan man få en følelse av «eierskap» og bli hørt i prosessen. Likeledes er det viktig at kolleger har mulighet til å kunne gi tilbakemeldinger anonymt, f.eks en postkasse plassert på et diskret sted så det er mulighet til å formidle eventuelle problemer direkte til deg uten å «støte» andre hundeelskende kolleger.

Temaer det kan være greit å ha avklart på forhånd

- Hvilke områder skal hunden ha adgang til?

- Er ansatte villige til å fjerne gjenstander de ikke ønsker at hunden skal komme borti?

- Er ansatte villige til å følge hundeeiers instruksjoner dersom adferden blir problematisk?

- Dersom misnøye, er ansatte villige til å ta saken med hundeeier først?

- Er det retningslinjer å forholde seg til hvis flere kolleger ønsker å ha hund med seg på jobb, og hvordan skal hundene introduseres for hverandre?

- Hvilke type adferd aksepteres og hvilke adferd aksepteres ikke før hunden blir uønsket på arbeidsplassen?

Kan dette passe din arbeidsplass?

Som sagt innledningsvis, er det ikke alle arbeidsplasser det egner seg å ha med hunder. Men, om du skulle ha en arbeidsplass hvor mulighetene er til stede for at hunden kan være med, så håper jeg at du har fått noen innspill som kan være med på å tilrettelegge for en arbeidshverdag som er til det beste for deg og din hund.

Det er mye å tenke på, mange hensyn å ta. Men, får man det til å fungere med hund på jobb, tenker jeg at det er en bedre løsning enn en omplassering. Hunder bruker tid på å etablere seg, knytte stabile og gode bånd til sine eiere, og vi vet at opplevelsen av det å bli omplassert er opprivende og kan være en direkte årsak til forhøyet stressnivå og utagerende adferd.

Min anbefaling er derfor, at dersom du ser en mulighet til å ha med hunden på jobb, luft tanken på neste personalmøte for å lodde stemningen. Det er mange fordeler med dyr på arbeidsplassen, men også ulemper, derfor er det viktig å være enige i forkant slik at alle føler de har sagt hva de synes om forslaget. Dog tenker jeg at dersom det å ha hunden med seg på arbeidet er avgjørende for å forhindre at hunden må omplasseres, så er det i det minste verd forsøket.

Lykke til og en riktig adventstid til dere alle.

Powered by Labrador CMS