Kommentar

17-16-budsjettet vårt

Vi får de lokalpolitikerne vi ba om og derfor fortjener. Det er vi som stemte i kommunevalget sist som har valgt dem. Men vi hadde kanskje ikke tenkt at begrepet parti-pisk skulle utvides til å bli til en form for kollektiv lag-pisk, som får en haug med lokalpartier til å marsjere i takt?

Torsdag pisket de hverandre åtte timer i strekk for å tvinge igjennom ethvert budsjett-forslag som måtte dukke opp.

Et kommunestyre skal brukes til å bedrive politiske prioriteringer. Politikk er å gi og ta for å finne løsninger og bestemme retninger. Vi har valgt våre lokalpolitikere for å ta beslutninger på våre vegne til beste for kommunen vår og oss som bor her. Men er virkelig 17 for og 16 imot i alt det reelle innholdet i lokalpolitikkens mange utfordringer?

Det politiske flertallet bestående av Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Miljøpartiet de Grønne, Venstre og Kristelig Folkepartiet inngikk etter valget en samarbeidsavtale som binder dem sammen. Slik er politikk både her og der, og er i seg selv helt i orden. Dette formaliserte samarbeidet betyr at alle må gi og ta for å beholde styringen og retningen i politikken. Men avtalen burde kanskje hatt i seg en mulighet for at det fortsatt er mulig å rekke opp hånda i enkeltsaker?

Budsjettdebatten viste ingen tegn til at det finnes noe rom for egne (parti)meninger i disse rekkene. Jeg nekter å tro at det ikke finnes litt ulikt syn hos de fem posisjonspartier på de 18 ulike verbalforslagene som ble lagt på bordet torsdag. Uansett hva som ble foreslått var lykketallene 17-16 denne dagen. Det ble litt for dumt og får tankene på at kommunepolitikk er endt opp i en totalitær form fjernt fra det mange av disse partiene står for i utgangspunktet.

Nå skal snart de eldste få spise middagen sin når alle vi andre spiser

Men i rettferdighetens navn skal det medgis at samholdet også førte til at det nå synes muligheter for at våre eldre pleietrengende snart skal få lov å spise middagen sin når alle vi andre gjør det. Pensjonistpartiet og Eldres råd har lenge prøvd å få gjennomslag at det må bli slutt å kreve at institusjonene skal servere middagen når de fleste av oss knapt har tatt lunsj pakka fram. Forslaget om å flytte middagen fra kl.13.00 til 16.00 var ett av de få som ikke endte under posisjonspisken denne dagen.

Men det ble da et vedtatt budsjett til slutt også i år.

Ordfører Eli Wathne ønsket alle en god jul og takket for at alle hadde oppført seg pent mot hverandre. Ordføreren skal også ha litt fortjent ros for å ha debutert som budsjett-møteleder i et særdeles tungt julemøte. Det kunne fort ha endt i forferdelse uten en habil styring av begivenhetene underveis.

Men ordføreren kunne vel forholde seg rolig vel vitende om hver gang de ble sagt votering så stoppet det på 17-16 okke som.

Powered by Labrador CMS