Kommentar

Hvor er politikerne blitt av?

Torsdag kveld møtes byens folkevalgte politikere igjen til et nytt kommunestyremøte. I disse koronatider skjer det på PC-skjermer. Tidvis føles det som mange av de politiske skjermene i denne byen har gått inn i konstant hvilemodus. Imens styres denne kommunen mer enn noen gang i praksis av en administrasjon som synes å ha overtatt det meste av makt og myndighet.

Det er mer enn synsing å hevde at det sjeldent i denne kommunen har vært et så fraværende folkevalgt nivå som akkurat nå. Faktum er at opposisjonen - i første rekke ved Arbeiderpartiet - gjentatte ganger har forsøkt å rope ut sin frustrasjon over manglende politisk debatt. Men ethvert lille skrik har effektivt blitt slått ned av et flertall som stort sett passer på hverandre og er mest opptatt av at tidligere inngåtte hestehandler holdes ved like.

Dagens politiske flertallskonstellasjon har i sin skjøre grunnmur selv skrevet under på at det meste av politiske initiativ blir kvalt før noen har bedt om ordet i nesten enhver sak.

Nå sitter Høyres representanter mest mulig stille og aksepterer at Senterpartiet fikk ordføreren i behovet for å sikre flertallet. Lysten til å kaste Ap ut av ethvert flertallskontor ble kanskje det viktigste. I tillegg havnet av alle uberegnelige MPGs Henrik Mohn på selve vippestolen. Mohn har heldigvis ikke vippet mye. Et pent komitèhonorar har kanskje dempet Mohn-iveren? Politisk burde kanskje FrP noen ganger hatt et markeringsbehov. Så langt synes det behovet blitt tilfredsstilt bare ved å være en del av kommuneregjeringen.

Ordfører Margrethe Haarr (Sp) er uerfaren og velmenende. Hun vil gjerne og mener det sikkert godt, men lærlingplassen er nå oppbrukt. Derfor bør Haarr snart komme seg ut av administrasjonskontorene og drive den politikken hun ble valgt til. For politikerne som etterlyses har alle satt seg selv i en rolle der det i praksis lenge har vært administrasjonen som bestyrer kommunen.

Den nye rådmannen har gått stille og effektivt til verket. Han har sikkert sett hva som skjedde med sin forgjenger. Det har igjen styrket flere etatsledere i hverdagen. Det er ikke helt uten grunn at kommunalsjef Rune Lund på folkemunne alt for ofte blir benevnt som den som egentlig styrer denne byen for tiden. Mange vil med rette hevde at det kanskje var bra med et skifte etter årevis med AP-styre.

Kommunalsjef Rune Lund på folkemunne alt for ofte blir benevnt som den som egentlig styrer denne byen for tiden

Men alle de som lengtet etter en fornyelse hadde kanskje ikke trodd at enhver politiker dermed skulle forsvinne i en slags administrasjons-pandemi der det ikke lenger finnes rom for å drive politisk virksomhet.

Vi valgte de slettes ikke for at de skulle sitte taust å nikke foran PC-en til enhver ny innstilling som måtte komme fra de kommunale sjefskontorene i rådhuset?

Powered by Labrador CMS