Kommentar

Artikkelforfatterens fem hunder, hvorav fire av dem er omplasseringshunder.

Omplasseringshunden

Denne gangen tenker jeg på et tema med mange sider, nemlig omplasseringshunden.

Kan det være så mange sider rundt en omplasseringshund? Handler det ikke bare om å finne et nytt hjem til hunden da, tenker du kanskje.

Tja… På sett og vis gjør det vel det, men jeg tenker det er mange hensyn å ta, og at hundens ve og vel skal stå i første rekke. Jeg er også redd for at når det største trykket etter pandemien er over og folk vender tilbake til sin «gamle livsstil», kommer markedet til å flomme over av hunder på søken etter nytt hjem, fordi det ikke passet med hund likevel. En situasjon hunden ikke har bedt om å bli satt i.

Det er kanskje ikke så rart at dette temaet opptar meg. Tre av mine fire foregående hunder har vært omplassert, og for tiden har jeg fem hunder - hvorav fire av dem er omplasseringshunder. Det kan se ut som at det er en tendens til at disse hundene ender opp hos meg.

Årsaken til en omplassering

Det er mange grunner til at hunder omplasseres. Det kan være sykdom, endret livssituasjon, flytting, økonomi, vannskjøtsel, valg av feil rase, dødsfall, aggresjon og adferdsproblemer for å nevne noe. Jeg skal ikke utdype årsakene ytterligere, annet enn at jeg opplever mange hunder som omplasseres under «feil kategori» og derfor havner i en evig runddans og sliter med å finne nye hjem.

For meg er terskelen høy for å omplassere en hund, og jeg er villig til å gå langt for å unngå en omplassering. I mitt hode er det ikke slik at hunder kommer, hunder går. Jeg tenker at dersom du har tatt på deg ansvaret for en hund, har du gjort det for hele hundens levetid. Du må da tilpasse livet der etter. Et liv med hunder vil alltid by på en eller flere former for utfordringer, og du må da finne veier å jobbe deg gjennom dette på, før du i det hele tatt vurderer omplassering.

Men, omplassering er et vanskelig tema fordi en møter seg selv i døra stadig vekk. Hundens ve og vel er selvfølgelig første prioritet, og jeg har vært involvert i å omplassere hunder (ikke egne hunder) og jeg har som sagt endt opp med omplasserte hunder (sju av mine – så langt - ni hunder har vært omplasseringshunder), så jeg mener å ha sett litt av begge sider i saken.

Hunden er ingen gjenstand

En hund er ingen gjenstand som kan tas frem når du vil vise den frem og sette den tilbake i skapet når man går kje eller at det ikke passer å ha den fremme. Den er heller ikke et «statussymbol» for å ta seg godt ut i nabolaget eller vennegjengen. Dette er kanskje det viktigste du må tenke gjennom FØR du skaffer deg en hund.

Du skal huske at en hund er et levende og sosialt vesen, med følelser og behov på lik linje som oss mennesker, og skal behandles der etter.

Skaffer du deg hund, skal denne inkluderes i livet og være en del av familien så lenge den lever.

Omplassering – et stort ansvar

Kommer det dit hen at du må omplassere, tenker jeg det hviler et stort ansvar på deg som omplasserer. Det handler om å gi hunden de beste forutsetninger for å lykkes i sitt nye liv, men hvordan skal du klare det? Det finnes ingen garantier for at hunden får det bedre ved å flytte. Den vil få et annet liv, ja, men vil det bli like bra eller bedre? Får hunden dekket sine behov?

Du kan selvsagt gjøre forundersøkelser, intervju med ny eier eller på annen måte skaffe deg informasjon, men det vil aldri gi noen sikker garanti for hundens videre liv.

Du må også huske på at en hund er en lojal følgesvenn som knytter sterke sosiale bånd. For hver gang den må bytte hjem, vil den bruke mye tid på å knytte nye bånd, skape tillit, bli trygg og rolig.

Du må også huske på at en hund er en lojal følgesvenn som knytter sterke sosiale bånd.

Siden mange hunder omplasseres under «feil kategori», opplever mange en hund som er rolig den første tiden, og tenker at alt går bra. Etter hvert som hunden blir tryggere, så kommer hundens «sanne jeg» til overflaten og det viser seg at den ikke passer inn likevel. Hva da? Tar du hunden tilbake eller er den ikke lengre ditt ansvar?

Vit hva du gjør

Bare så det er sagt, det er mange omplasseringer som går bra, hundene får et godt liv og binger glede og hygge i sitt nye hjem. Selvsagt er det slik.

Men, jeg sitter også med et klart inntrykk av at det er mange som har et noe «rosenrødt» syn på omplasseringshunder, og noen tar seg vann over hodet. Det blir ikke slik de har tenkt.

Vurderer du å si ja til en omplasseringshund, er det beste tipset jeg kan gi deg: Vær kritisk til deg selv. Still deg spørsmål som:

– Er det enighet i husstanden om å ta imot en hund, eventuelt en ny hund i tillegg til den dere allerede har? Om det ikke er enighet, er sannsynligheten stor for at den nye hunden blir en kilde til konflikt i forholdet og den må flytte videre. – Har du kunnskapen som trengs? Hvis ikke, er du villig til å bruke tid og resurser for å oppdatere deg? – Har du plassen som trengs? Er boligen stor nok, eller har du plass i bilen? En omplasseringshund kan fort bli dyr om bolig eller bil må oppgraderes. – Tåler økonomien din en ny hund? Kostnader som fôr, utstyr, forsikring og veterinærutgifter er hele tiden små sugerør som står og tapper penger fra kontoen din. – Dersom du har en hund fra før, er dette den rette hunden å ta inn i husstanden? Det er ikke slik at alle hunder automatisk går sammen, og det er heller ikke slik at «det går bra» fordi det er en hannhund og en tispe. – Har du nettverket rundt deg som trengs for å ivareta hunden? Må den plasseres på kennel ved for eksempel ferie, eller er du villig til å droppe utenlandsreiser så du kan tilbringe ferien sammen med hunden din? Kan være en realitet om hunden sliter med separasjonsangst.

Gjør deg selv en tjeneste og vær kritisk til deg selv, så du slipper og ta jobben det er å omplassere hunden på nytt. Husk at for hver gang en hund omplasseres, blir det vanskeligere for den å knytte nye bånd og relasjoner, den kan bli utrygg og usikker, noe som igjen vanskeliggjør et liv i enda et nytt hjem.

Gi omplasseringshunden tid

Ingen lever likt. Vi har alle forskjellige rutiner i hverdagen. Det er viktig å ha med i tankene når du sier ja til en omplasseringshund.

For at hunden skal finne ut av sin nye hverdag, hvilke regler som gjelder, er det viktig at du er tålmodig og er villig til å bruke tid. Eneste muligheten hunden har for å kommunisere med oss er prøve/feile metoden for å finne ut av hva som gjelder – er dette lov? Ja/nei.

Jeg har blitt kontaktet av flere som har overtatt omplasseringshunder som «sliter» med å forstå hvorfor hunden ikke responderer slik de hadde tenkt seg. Når jeg spør hvor lenge hunden har vært i sitt nye hjem, er svaret ofte 2-3 dager eller et par uker. Du kan forvente at hunden trenger minimum 6-8 uker før dere får en god relasjon dere imellom, og at det går et helt år før hunden er 100 prosent akklimatisert i sitt nye hjem når det kommer til de daglige rutinene som er gjeldene i ditt hjem. Det er i hvert fall det jeg mener er et realistisk tidsperspektiv. Noen ganger kan det gå raskere, men det er også muligheter for at det tar lengre tid. Det er helt avhengig av hva hunden har med seg av bagasje, og hvordan du jobber med husets nye beboer.

Vi har alle et ansvar for å holde omplassering av hunder på et minimum. Ønsker du deg hund? Sørg for at dine forhold ligger til rette for hund FØR du anskaffer deg en. Tenk igjennom alle tenkelige og utenkelige senarioer, slik at du slipper å omplassere. Ønsker du deg en omplasseringshund – si ja på riktig grunnlag slik at hunden forblir værende hos deg.

Har du spørsmål eller ønsker om andre tema du kunne tenke deg å få belyst, send meg gjerne en mail på aktivhund-gl@outlook.com

Powered by Labrador CMS