Debatt

Iselin Vistekleiven (Ap), leder av hovedutvalg for samferdsel i Innlandet og Marius Bismo, nestleder i Innlandet Arbeiderparti.

Høyresiden setter Innlandets vei- og togprosjekter i spill

Iselin Vistekleiven og Marius Bismo

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Vistekleiven (AP) er leder av hovedutvalg for samferdsel i Innlandet. Bismo er nestleder i Innlandet Arbeiderparti

Et dystert flertall har dannet seg på Stortinget i jakten på samferdselspotten i en ny urealistisk nasjonal transportplan. SVs krumspring til høyresiden setter nå vegprosjekter og jernbanetilbudet på Innlandet i spill.

 For Ap/Sp-regjeringens forslag til ny transportplan var både realistisk og hadde en troverdig investeringsplan. I planen lå det både mer penger til mindre prosjekter og mer penger til vedlikehold. Og dessuten flere viktige veg- og jernbaneprosjekter for Innlandet. 

 For å nevne noen veiprosjekter:

Både nye firefeltsvei på Rv. 4 Grua-Roa, utbedring av Rv. 3 (også kalt «Dødsvei 3»), for mer trafikksikre og effektive veier. Dersom regjeringen hadde fått flertall for sin plan så klart.

 Nå, når SV i stedet går sammen med høyresiden, står plutselig disse prosjektene i spill. Den totale kostnadsrammen må enten utvides betydelig (hvor skal de finne pengene? Det sier de lite om) – ellers så må foreslåtte prosjekter prioriteres ned. Blant annet Rv.3 er, ifølge Høyre, nå prioritert helt vekk.

 Når det gjelder prosjektene i Nye Vegers portefølje, som FrPs Frank Sve hevder Ap og Sp har stanset, så er det interessant å se at hans eget parti FRP, ikke sørger for en eneste krone til en eneste ny kilometer vei i Nye Veiers Portefølje. De plusser riktignok på noen milliarder – men det til utbedring av eksisterende asfaltstrekninger. 

 Også togtilbudet på sentrale Østlandet er nå i uvisse. 

Jernbanetilbudet for alle østlendinger står også på spill. SV ønsker sammen med høyresiden nemlig å prioritere ytre intercity-strekket mellom Stokke og Sandefjord på Vestfoldbanen. Er det på bekostning da av Dovrebanen? Kongsvingerbanen og elektrifisering av Røros- og Solørbanen? I så fall kan Innlendinger se langt etter hyppigere og raskere avganger på toget, og mer gods over fra vei til bane.

 Ap/Sp-regjeringens forslag hadde styrket Innlandets veger og togtilbud til flere hundretusener innbyggere de neste 12 årene. Planen hadde tatt bedre vare på det vi har, utbedret det vi kan og bygget nytt der vi må. 

Nå frykter vi for prosjektenes og for fremtidens samferdsel i Innlandet.

Powered by Labrador CMS