Kongsvinger kommune, rådhuset
Kongsvinger kommune, rådhuset

Høyre vil ha flere skolesvar

I høringsprosessen som pågår om forslagene til ny skolestruktur, har nå også Kongsvinger Høyre meldt seg på.

I sitt høringsutspill retter partiet flere spørsmål de mener bør svares på i arbeidet med skoleplanen. I sin uttalelse minner Høyre om at skoletilbudet i kommunen skal være godt og likeverdig for alle uansett bosted.

— Som skoleeier har Kongsvinger kommune et ansvar for å sikre en god grunnskoleutdanning for innbyggerne, som imøtekommer dagens og fremtidens krav. Det er lite som tyder på at man i fremtiden får et større kommunebudsjett. Overføringene fra staten er i stor grad knyttet til elevantall og prognosene for de nærmeste årene tilsier at vi får et synkende elevtall og en eldre befolkning. Dette gir lavere overføringer fra staten, noe som gjør at kommunen må drifte oppgavene sine på en bedre samfunnsøkonomisk måte. Skal vi lykkes med samfunnsoppdraget vårt innen skole, må en omstilling bidra til at undervisningstilbudet ikke svekkes, men heller styrkes, skriver Høyre.

Partiet stiller en rekke spørsmål til administrasjonen over problemstillinger partiet mener bør utredes i arbeidet med den nye skoleplanen. Og spør blant annet:

  • Hvordan kan kommunen oppfylle kravene for lærere med riktig kompetanse etter 2025 i hele Kongsvinger-skolen i de ulike strukturforslagene?
  • Hvordan kan Kongsvinger kommune legge til rette for at flere lærere søker seg til skoler utenfor sentrum?
  • Skoleskyss må organiseres slik at eleven får akseptabel reisetid. Hva mener rådmannen er akseptable reisetider for elever på de ulike trinnene?
Powered by Labrador CMS