Massevaksinering av befolkningen skal foregå i Holthallen, men det har vært lite aktivitet her. Lave vaksineforsyninger gjør at man ikke har fått utnyttet hallens kapasitet, som er å vaksinere inntil 700 personer daglig

Kommunen vil fortsatt bruke Holthallen i vaksineringen

I januar ble det kjent at kommunen skulle bruke Holthallen til vaksinering av befolkningen, men det har vært mindre aktivitet enn forventet. Snart tar imidlertid vaksinetempoet seg kraftig opp, regner kommunen med.

Publisert

Holthallen har en kapasitet på å vaksinere 700 personer daglig og oppfyller kravene for å benyttes som vaksinelokale. Som følge av lave forsyninger har man ikke helt hatt den «massevaksinasjonen» mange kanskje så for seg i januar, da det ble klar at Holthallen skulle brukes til nettopp det.

Hittil har det foregått noe vaksinering i hallen, men fastlegene i kommunen har vaksinert de øvre pasientgruppene selv.

Når idretten nå skal starte opp til høsten, ønsket Kongsvinger Idrettsråd en avklaring om kommunen kunne se på andre lokaler til vaksineringen.

— Tilgangen på vaksiner har medført at denne kapasitetsoppbyggingen var helt unødvendig, skriver leder Roger Granseth i et brev til kommunen og legger til:

— Realiteten er vel at Holthallen har stått tom 5-6 dager hver uke. Idrettsrådets oppfatning er at den vaksineringen som er gjennomført i Holthallen fint kunne blitt gjennomført i andre lokaler.

— Det er innendørsidrettene som har hatt de strengeste restriksjonene og som er hardest rammet. Det er derfor spesielt viktig at disse får en god oppstart av høstsesongen og tilgang på treningstid er en viktig faktor i denne forbindelse, skriver Granseth.

Økte forsyninger

Holthallen brukes av KIL Turn og Crystal Cheerteam, som måtte finne seg andre treningslokaler. Kommunen bidro til å finne en løsning i KUSK-hallen.

Denne løsningen vil man fortsette med.

I svaret fra Kongsvinger kommune, understreker kommunalsjef miljø og samfunn, Rune Lund, at de vil frigjøre hallen til idretten så snart det lar seg gjøre.

Det erkjennes at vaksineringen har dratt ut i tid, men at kommunen fortsatt har et krav om å opprettholde kapasiteten på inntil 700 personer per dag.

I brevet kommer det også frem hva slags vaksinetempo kommunen forbereder seg på fremover. Tilgangen på antall doseforsyninger forventes å bli høy gjennom sommeren, og med en ny topp i august/september, i forbindelse med at mange innbyggere forventes å få andre dose etter sommeren, ifølge Lund.

— Erfaringen fra vinter viser at de nasjonale fremdriftsplanene for vaksinering stadig har blitt endret. Kommunen må derfor være forberedt på at vaksineringen kan bli ytterligere utsatt og at kravet om kapasitet til 700 vaksiner pr dag kan bli opprettholdt utover deler av høsten, skriver han.

Roger Granseth sier i en kommentar til Mitt Kongsvinger at idrettsrådet tar beslutningen til etterretning. Han er fornøyd med at kommunen fortsatt tar på seg regningen for å leie i Kongsvingerhallen, slik at ulempene ikke blir så store.

Vaksinestatus

Kongsvinger er blant kommunene som må avgi 35 prosent av dosene de skulle hatt, til fordel for 24 kommuner som over tid har hatt høyt smittetrykk og skal få 45 prosent flere vaksinedoser. Men kommunene som avgir vil "få tilbake" sin andel av vaksinedosene når man kommer lenger utpå sommeren.

Denne uken får Kongsvinger 931 vaksinedoser. Neste uke 24 regner kommunen med å være i gang med vaksinegruppe 8, som er de mellom 55-64 år. Kommunen får da 910 doser.

Kommuneoverlege Camilla Kvalø Smedtorp sa forrige uke til Mitt Kongsvinger at det er trolig dette nivået man vi ligge på gjennom sommeren, og med enda flere vaksinedoser i slutten av juli.

Frem til tirsdag 8. juni er 7.263 personer registrert vaksinert med første dose i Kongsvinger, kommer det frem av FHIs statistikk. 4.705 personer er fullvaksinert og registrert vaksinert med andre dose.

Det kan være noen forsinkelser i registrering av vaksinasjon som fører til at tallene endrer seg over tid.

Powered by Labrador CMS